Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205055191982Türk Edebiyatında Tasavvuf IZorunlu117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Türk Dünyasındaki “Zümre Edebiyatları”nın teşekkülü ve bu edebiyatla yaratılmış olan unsurların öğrenciler tarafından anlaşılabilmesi ve Türk Dünyasında ortak duygu ve düşüncenin nasıl teşekkül ettiğinin gösterilmesi ve öğrencilerin tasavvufla ilgili şiirleri kavrayabilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN
Öğrenme Çıktıları
1Türk fikrî hayatında tasavvuftan kaynaklanan diğer yollar ve edebî akımları tanıyabilmek.
2Tasavvufun kaynağı ve gelişimini kavrayabilmek.
3“Tasavvuf”u tanımlayabilmek.
4Anadolu’da ve Türkistan’da tasavvufun ortaya çıkışı, sebepleri, önemli temsilcilerini ve eserlerini inceleyebilmek.
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tasavvufun tanımı, menşei, Ahmet Yesevi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleriTanışma, Okuma, Kütüphane Araştırması
2“Tasavvuf” terimi Anlatım ve Okuma, K. Araştırması
3Tasavvufun tanımıAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
4Tasavvuf nazariyesiAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
5Tasavvufun menşeiAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
6Avrupa’da tasavvufAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
7İslamiyet’te tasavvufAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
8Ara Sınav (Vize)Ara Sınav (Vize)
9Türk edebiyatında tasavvufAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
10Ahmet Yesevî’nin yaşadığı dönemAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
11Ahmet Yesevî’nin efsanevî, ve tarihî hayatıAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
12Ahmet Yesevî’nin fikrî ve edebî şahsiyetiAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
13Divan-ı Hikmet: Hikmetlerin muhtevası ve diliAnlatım ve Okuma
14Yesevîlik ve Anadolu Tasavvufî halk edebiyatıAnlatım ve Okuma
15Araştırma Sonuçlarının SunumuAraştırma Sonuçlarının Sunumu
16Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara, 1981 (4. Baskı). Annemarie Schimmel, Tasavvufun Boyutları. Kırkambar, İstanbul, 2000. Dr. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi. Dergah, İstanbul, 1999. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar. İletişim, İstanbul, 2000. Alexandre Benningson, Chantal Lemercier. Sufî ve Komiser. Ankara, 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama12020
Bireysel Çalışma15690
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Okuma24248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)215
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ12         
ÖÇ2 3  4    3
ÖÇ3  5  5   4
ÖÇ4      4 2 
ÖÇ5       3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr