Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
920505502017Halk Bilimi Teorileri IZorunlu118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders; Türk Halk Bilimi terimlerini kavratmayı, Türk Halk Bilimi alanında dünyada kullanılmış ve kullanılmakta olan teorileri tanımayı ve Türk Halk Bilimi’nin temel inceleme konusu olan Halk Bilgisi yaratmalarının derlenmesi ve incelenmesinde kullanılan temel teori ve yöntemleri öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Metin Ekici
Öğrenme Çıktıları
11. Halk ve Halk Bilimi’ni, kapsamını ve içeriğini tanımlayabilmek.
22. Kültür, Gelenek, görenek, terimlerini tanımlayabilmek.
33. Halk Bilimi’nin sosyal bilimler içindeki yerini tanımlayabilmek.
44. Halk Bilimi’nin yazılı ve sözlü kaynaklarını tanımlayabilmek.
55. Halk Bilimi derlemelerini projelendirebilmek.
66. Halk Bilimi derleme öncesi hazırlıkları yapabilmek.
77. Halk Bilimi derleme yöntemlerini uygulayabilmek.
88. Halk Bilgisi ürünlerini sınıflandırabilmek.
99. Halk bilgisi ürünlerini arşivleyebilmek.
1010. Halk bilgisi ürünlerini yayına hazırlayabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Halk Bilimi’nin kapsamı, kavramları, halk biliminin tarihçesi ve kaynakları, halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, halk bilimi alan derleme çalışması, derlemenin projelendirilmesi, derlenen ürünlerin çözümü, yazıya geçirilmesi, sınıflandırılması ve arşivlenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamı, amacı, ders kuralları ve genel kaynakça hakkında bilgilendirme. Anlatım.
2Halk, Halk Bilgisi ve Halk Bilimi Kavramlarının Tanımı ve Özellikleri.Tartışma: Okuma Listesi: Ekici, 2007 ss. 1-9.; A. Dundes, 2006, ss. 11-36.
3Halk Bilimi’nin ve Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi.Tartışma: Okuma Listesi: Boratav, 1988, ss.5-19. Artun, 2005, ss.20-23.
4Türkiye’de Halk Bilimi Çalışmalarının Tarihçesi.Tartışma: Okuma Listesi: Oğuz, 2004, ss.31-68; Ekici, 2007, ss.14-18.; Tan, 1997, ss.17-54.
5Halk Biliminin Kaynakları.Tartışma: Okuma Listesi: Aça 2004, ss.1-29; Ekici, 2007, ss.22-23.
6Halk Biliminde; Kültür, Töre, Gelenek, Görenek Kavramları.Tartışma: Okuma Listesi: Ekici, 2007. ss.18-22; Örnek, 1977 ss.126-128.
7Halk Bilgisi Ürünlerini Derlemede kullanılan Kavramlar: Derleme, alan, derlemeci, kaynak kişi.Tartışma: Okuma Listesi: Ekici, 2007 ss. 25-44.
8Ara Sınav (Vize)Yazılı Sınav
9Halk Bilgisi ürünlerini derleme çalışmalarının projelendirilmesi.Tartışma: Okuma Listesi: Ekici, 2007 ss. 45-63.
10Halk Bilgisi ürünlerini derlemek için alan araştırması öncesi yapılacak hazırlıklar.Tartışma: Okuma Listesi: Ekici, 2007 ss. 45-63.
11Halk Bilgisi ürünlerini alanda derlemek için kullanılan yöntemler.Tartışma: Okuma Listesi: Ekici, 2007 ss.65-86.
12Halk Bilgisi ürünlerinin alan çalışması sonrası kayıtların çözülmesi ve yazıya geçirilmesi sorunları.Tartışma: Okuma Listesi: Ekici, 2007 ss. 87-100.
13Halk Bilgisi ürünlerinin alan çalışması sonrası sınıflandırılması, arşivlenmesi ve yayınlanması sorunları.Tartışma: Okuma Listesi: Ekici, 2007 ss. 87-100
14Halk Bilimi ve güncel kültür tartışmaları.Tartışma: Okuma Listesi: Bascom 2006, ss.63-73; Owen 2006, ss.191-198; Limon 2006, ss.204-232.; Alan araştırma sonuçlarının sunumu.
15Alan çalışmasında derlenen Halk Bilgisi ürünlerinin sunumu.Alan araştırma sonuçlarının sözlü-görsel sunumu.
16Yarıyıl Sonu (Final) SınavıYazılı Sınav.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Artun, Erman. Türk Halk Bilimi. İstanbul: Kitabevi, 2005. Boratav, P. Naili. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yay., 1988. Boratav, P. Naili. 100 Soruda Türk Folkoru. İstanbul: Gerçek Yay., 1984. Dorson, R.M. Günümüz Folklor Kuramları. Çev. S. Gürçayır, Y. Özay. Ankara: Geleneksel yayınları, 2006 Dünya Halk Bilimi Çalışmaları Tarihi. Hz. G.Ö. Eker, M.Ö. Oğuz, N. Özdemir. Ankara: Milli Folklor Yay, 2003. Ekici, Metin. Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2007. Eight Words for the Study of Expresive Culture. Ed. By. Burt Feintuch. Chicago: Unv. İllinois Pres, 2003. Dorson, M. Folkorun Sahtesi. Hz. S. Gürçayır. Ankara: Geleneksel, 2007. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I-II-III Hz. G.Ö. Eker, M. Ekici, M.Ö. Oğuz, N. Özdemir. Ankara: Geleneksel Yayınları 2005-2006. Jakson, Bruce. Fieldwork. Chicago: Illinois Unv. Press, 1987. Kafesoğlu, İbrahim. Türk Milli Kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yay., 1988. Krohn, Julius; Kaarle Krohn. Halk Bilimi Yöntemi. Çev. Günsel İçöz. Ankara: TDK yayınları, 1996. Oğuz, M. Öcal. Türk D. Halk Biliminde Yöntem Sorunları. Ankara: Akçağ , 2000. Oğuz, M.Öcal. Smut Olmayan Kültürel Miras Nedir? Ankara: Geleneksel, 2009. Örnek, Sedat Veyis. Türk Halk Bilimi. Ankara: İş Bnk. Yay., 1977. Sokolov, Yuri M. Folklor: Tarih ve Kuram. Çev. Yerke Özer. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2009. Tan, Nail. Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler. İstanbul: Artmedia, 1997. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. M. Öcal Oğuz vd. Ankara: Grafiker Yayınları, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Alan araştırma çalışması ve sunum uygulaması var.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Alan Çalışması23060
Proje Hazırlama13030
Proje Sunma122
Makale Yazma11515
Makale Kritik Etme155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1 3      54
ÖÇ23       54
ÖÇ3  3     54
ÖÇ4     3  54
ÖÇ5   3    54
ÖÇ63       54
ÖÇ7   3    54
ÖÇ8 3  3 3 54
ÖÇ9   3    54
ÖÇ10          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr