Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175012013Halk Sağlığı Hemşireliğinin TemelleriZorunlu118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencinin halk sağlığı hemşireliğinin önemini, gelişimini, işlevlerini kavramasını, toplum/aile sağlığı hemşireliği sürecine ilişkin bilgi ve beceri kazanmasını sağlar
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Ayla B.Temel, Doç.Dr.Aynur Uysal
Öğrenme Çıktıları
1.Halk Sağlığı Hemşireliğinde Temel Kavramları sayabilme
2Dünyada ve Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliğinin Gelişimi ve Durumunu tartışabilme
3Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolle rini ve İşlevlerini kavrayabilme
4Halk Sağlığı Hemşiresinin Çalışma Alanlarını sayabilme
5Toplum ve Aile Hemşireliği Sürecinin önemini kavrayabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
 Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tanımı Ve Önemi  Halk Sağlığı Hemşireliğinde Temel Kavramlar  Dünyada Halk Sağlığı Hemşireliğinin Gelişimi ve Durumu  Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliğinin Gelişimi ve Durumu  Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolleri ve İşlevleri  Halk Sağlığı Hemşiresinin Çalışma Alanları  Sağlığa Global Bakış  Toplum Hemşireliği Süreci  Aile Hemşireliği Süreci
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tanımı Ve ÖnemiOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
2Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tanımı Ve ÖnemiOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
3Halk Sağlığı Hemşireliğinde Temel KavramlarOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
4Dünyada Halk Sağlığı Hemşireliğinin Gelişimi ve DurumuOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
5Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliğinin Gelişimi ve DurumuOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
6Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolleri ve İşlevleriOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
7Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolleri ve İşlevleriOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
8Halk Sağlığı Hemşiresinin Çalışma AlanlarıOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
9Halk Sağlığı Hemşiresinin Çalışma AlanlarıOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
10Sağlığa Global BakışOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
11Toplum Hemşireliği SüreciOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
12Aile Hemşireliği SüreciOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
13Aile Hemşireliği SüreciOkuma, Bireysel çalışma, Tartışma
14Literatür incelemeOkuma, Bireysel çalışma, makale kritik etme
15Literatür incelemeOkuma, Bireysel çalışma, makale kritik etme
16final sınavıbireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bertan M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. 2. Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No. 1,Ankara 1986. 3.Erefe İ. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, 1999. 4. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi ,Erişim Adresi: www.aile.gov.tr 5.Ergül Ş. (2005) “Halk Sağlığı Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 157-166. 6.Ergül Ş (2000) "Toplumun Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (E.Ü. Araştırma Fonu 2000/HYO/001 Nolu proje, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık), 2000, İzmir. 7. Stanhope M, Lancester J. (2000). Community &Public Health Nursing, Fifth ed. Mosby. 8.Güler Ç, Akın L. (2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 9. Clark J. M. (2003). Community Health Nursing. Caring for Populations. 4th ed. 10.Stanhope M, Lancester J. (2003). Foundations of Community Health Nursing. Community- Orriented Practice.Mosby. 11. Hitchcock J.E, Phylis E. S, Thomas S. A. (2003). Community Health Nursing, Caring in Action, Second Edition, Thomson. 12.Schneider MJ (2011) Introduction to Public Health. Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins 13.Scriven A (2010) Promoting Health A Practical Guide, 6th ed., Elseiver 14.Turnock B (2009) Public Health What It is and How It Works, 4th edition, Jones and Barlett Publishers 15.Bensley R, Brookins J(2009) Community Health Education Methods A Practical Guide, 3rd ed., Jones and Barlett Publishers 16.Naido J, Wils Jane (2009) Developing Practice for Public Health and Health Promotion, 5th edition, Elseiver
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım15460
Tartışma14228
Rapor Hazırlama144
Rapor Sunma144
Bireysel Çalışma15460
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)246
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ15  5   5
ÖÇ2 5  5 55
ÖÇ35 5     
ÖÇ4 4  5   
ÖÇ55  4    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr