Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175022015Halk Sağlığı Hemşirelik HizmetleriZorunlu128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencinin Dünyada ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve politikalarını kavrayarak birey, aile ve topluma yönelik halk sağlığı hemşirelik hizmetlerini uygulamak üzere bilgi ve beceri kazandırır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY, Doç. Dr. Şafak DAĞHAN
Öğrenme Çıktıları
11. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde kişiye ve çevreye yönelik hizmet gereksinimlerini belirleyebilme
22. Türkiye’de ve Dünya’da toplum sağlığını etkileyen sağlık politikalarını izleyebilme
33. Halk sağlığı hemşireliğine ilişkin uzmanlık alan bilgilerini riskli grupların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik sağlık hizmetlerine uyarlayabilme
44. Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmet Alanlarını yerinde inceleyebilme
55. Hemşirelik uygulamalarına koruyucu sağlık hizmetleri felsefesini yerleştirebilme
66. Aile Hekimliği uygulamasını birey, aile ve toplum sağlığına etkileri açısından yorumlayabilme
77. Öz değerlendirmesini yapabilme, bilgi kaynaklarına ulaşabilme, edinmiş olduğu tüm bilgi beceriler doğrultusunda bütüncül bakabilme
88. Resmi/ resmi olmayan liderlerle görüşme yapabilme
99. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde birincil ve ikincil korunma hizmetlerinin önemini analiz edebilme
1010. Toplumdaki riskli grupların (çocuk, kadın, yaşlı ..) sağlığını etkileyen fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel etmenleri ilişkilendirebilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Dünyada Sağlık Örgütlenmesi 2. Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi 3. Ulusal Sağlık Politikaları 4. Hemşirelikle İlgili Yasa ve Yönetmelikler 5. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri 6. Temel Sağlık Hizmetleri 7. Aile Hekimliği Uygulaması 8. Koruyucu Sağlık Hizmetleri Ve Hemşirelik 9. Kişiye Yönelik Sağlık Hizmetleri -Kişisel Hijyen -Beslenme -Erken Tanı Hizmetleri -Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri -Bağışıklama Hizmetleri -Çevre Sağlığı Hizmetleri 10. Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmet Alanları -Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri -Okul Sağlığı Hizmetleri - İş Sağlığı Hizmetleri -Yaşlı Sağlığı Hizmetleri -Evde Bakım Hizmetleri -Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri -Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş-Dersin tanıtımı, beklentilerOkuma
2Dünyada Sağlık Örgütlenmesi Okuma, Seminer
3Türkiye’de Sağlık ÖrgütlenmesiOkuma, Seminer
4Ulusal Sağlık PolitikalarıOkuma, Seminer
5Hemşirelikle İlgili Yasa ve YönetmeliklerOkuma, Seminer
6Türkiye’de Sağlık HizmetleriOkuma, Seminer
7Temel Sağlık HizmetleriOkuma, Seminer
8Ara SınavBireysel çalışma
9Aile Hekimliği UygulamasıOkuma, Seminer
10Kişiye Yönelik Sağlık Hizmetleri -Kişisel Hijyen -Beslenme -Erken Tanı Hizmetleri Okuma, Seminer
11Kişiye Yönelik Sağlık Hizmetleri -Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri -Bağışıklama Hizmetleri -Çevre Sağlığı Hizmetleri Okuma, Seminer
12Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmet Alanları -Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri -Okul Sağlığı Hizmetleri - İş Sağlığı Hizmetleri -Yaşlı Sağlığı Hizmetleri Okuma, Seminer
13Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmet Alanları -Evde Bakım Hizmetleri -Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri -Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Okuma, Seminer
14Literatür sunumuOkuma, makale kritik etme
15Literatür sunumuOkuma, makale kritik etme
16FİNAL SINAVIBireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bertan M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Fişek, N., Halk Sağlığına Giriş. Hacettepe Üni. DSÖ Hizmet Araştırmaları ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No.2,Ankara 1983. Freeman, R., Public Health Care and Nursing Process The C.V Mosby Comp., St. Louis. Toronto. London, 1967. Fromer, MJ Community Health Care and The Nursing Process Thr CV Mosby Comp. St Louis, Toronto, London, 1967. Jarvis, L., Community Health Nursing. F.A. Davis Comp., Philedelphia 1981. Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk SağlığıAnabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No.1, Ankara 1986. Velicangil, S., Koruyucu ve Sosyal Tıp. Filiz Kitapevi, İstanbul 1980. Güler Ç.,Akın L.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Hacettepe Üni.Yayınları,Ankara 2006 Janice E. H.,Schubert E. P.,Thomas A.S.,Community Health Nursing:Caring in Action,Second Edition,2003 Clark,J. M., Community Health Nursing:Caring for Population,4th Edition,2003 Stanhope M..,Lancaster J., Community and Public Health Nursing,Fifth Edition,2000 Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni,Erişim Adresi: www.korhek.org Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi ,Erişim Adresi: www.aile.gov.tr Sağlık ve Toplum Dergileri ,Erişim Adresi: www.ssyv.org.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Beyin Fırtınası14228
Rapor Hazırlama51050
Rapor Sunma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)264
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2  4     
ÖÇ3    4   
ÖÇ4        
ÖÇ5 5 4 4  
ÖÇ64      4
ÖÇ7      4 
ÖÇ8        
ÖÇ945  5  5
ÖÇ10        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr