Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9203035882016Araştırma Yöntemleri (E)Zorunlu123
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı bilimsel araştırma yöntemlerine ilişkin temel ve pratik bilgileri öğrencilerle paylaşıp alana ilişkin yapacakları çalışmalarda kullanmalarını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard.Doç.Dr. Mikail Bat
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında sosyal bilimlere ilişkin araştırma yöntemleri ve bu yöntemlerin temelleri uygulamalarıyla birlikte tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.,K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pagem Akademi, (13. Baskı), 2012. • Yıldırım, A., Şimşek, H., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları (8. Tıpkı Basım), 2011. • Ural, A., İbrahim, K., Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık (3. Baskı) 2011. • Sönmez, V., Alacapınar, F., G., Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık, 2011. • Aziz, A., Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi, (3. Baskı), 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr