Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9206035422013Türk Müziğinde Eser ve İcra Analizleri IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Günümüze ulaşmış eserlerin bestecilerine ilişkin üslup farklılıklarını oluşturan faktörlerin öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. S. Bahadır TUTU
Öğrenme Çıktıları
1Müziksel analizin anlamın ve öneminin kavranması
2Türk müziği eserlerinin analizi için gerekli yöntemlerin öğrenilmesinin sağlanması.
3Bilimsel araştırma yöntemlerini uygun şekilde kullanma becerisinin kazandırılması.
4. Analizde ele alınacak unsurların kavranması
5Türk müziği eserlerinde bir arada bulunan unsurların ilişkilerinin kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Müzik analizinin anlamı, çeşitli yöntemleri ele alınacak, bestecilere ilişkin üsluplar çeşitli yöntemler kullanılarak irdelenecek ve üslup farklılıklarını oluşturan öğeler örneklerle açıklanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Makamsal analiz
2Makamsal analiz uygulamaları
3Usûl bakımından analiz
4Makam ve usûl özelliklerine bağlı analiz uygulamaları
5Armonik karakter
6Makam, usûl ve armonik karakter özelliklerine bağlı analiz uygulamaları
7Sözel unsurun yapısının müziksel yapı ile ilişkisi
8Sözel temanın müziksel anlam ile ilişkisi
9Sözlü eser analiz uygulamaları
10Sözlü eser analiz uygulamaları
11Ara sınav
12Üslup özelliklerinin değerlendirilmesinde ele alınacak unsurlar
13Üslup değerlendirme uygulamaları
14Üslup değerlendirme uygulamaları
15Üslup değerlendirme uygulamaları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Onur Akdoğu, Türk Müziği’nde Türler ve Biçimler, İzmir, 1999. Onur Akdoğu, Türk Müziği’nde Eser Analizleri, İzmir, 1998. Gültekin Oransay, Türk Halk Ezgilerini Çözümleme Yöntemi, Ankara, 1971. Nicholas Cook, A Guide To Musical Analysis, London, 1992. Jan LaRue, Guidelines For Style Analysis, Michigan, 2008. Alaeddin Yavaşça, Türk Musikisinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri, İstanbul, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13 55     3
ÖÇ23 552    2
ÖÇ33 554 31 3
ÖÇ43 555 2333
ÖÇ53 554  3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr