Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9206035392015Türk Müziğinde Eser ve İcra Analizleri IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Günümüze ulaşmış eserlerin bestecilerine ilişkin üslup farklılıklarını oluşturan faktörlerin öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. S. Bahadır TUTU
Öğrenme Çıktıları
1Müziksel analizin anlamın ve öneminin kavranması
2Türk müziği eserlerinin analizi için gerekli yöntemlerin öğrenilmesinin sağlanması.
3Bilimsel araştırma yöntemlerini uygun şekilde kullanma becerisinin kazandırılması.
4Analizde ele alınacak unsurların kavranması
5Türk müziği eserlerinde bir arada bulunan unsurların ilişkilerinin kavranması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Müzik analizinin anlamı, çeşitli yöntemleri ele alınacak, bestecilere ilişkin üsluplar çeşitli yöntemler kullanılarak irdelenecek ve üslup farklılıklarını oluşturan öğeler örneklerle açıklanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Müziksel analizin anlamı ve önemi Bibliyografya tanıtımı
2Müziksel analiz konusundaki görüşler
3Uluslararası geleneksel analiz yöntemleri
4Schenker yöntemi ve Türk müziği adına düşündürdükleri
5Psikolojik yaklaşım
6Yapısalcı yaklaşımlar
7Karşılaştırmalı analiz teknikleri
8Analizde üç temel boyut: Geniş, orta ve küçük boyutlar
9Türk müziği eserleri hakkında yapılmış analiz çalışmaları
10Türk müziği eserlerinin analizinde ele alınacak hususlar
11Ara sınav
12Müzikte yapıtaşları
13Türk müziğinde tür ve biçim
14Türk müziğinde tür ve biçim
15Türk müziğinde tür ve biçim
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Onur Akdoğu, Türk Müziği’nde Türler ve Biçimler, İzmir, 1999. Onur Akdoğu, Türk Müziği’nde Eser Analizleri, İzmir, 1998. Gültekin Oransay, Türk Halk Ezgilerini Çözümleme Yöntemi, Ankara, 1971. Nicholas Cook, A Guide To Musical Analysis, London, 1992. Jan LaRue, Guidelines For Style Analysis, Michigan, 2008. Alaeddin Yavaşça, Türk Musikisinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri, İstanbul, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Okuma14342
Ev Ödevi8540
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13 55     3
ÖÇ23 552    2
ÖÇ33 554 31 3
ÖÇ43 555 2333
ÖÇ53 555  3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr