Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9206015372018Türk Müziği Tarihi IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türk Müziği Tarihinin geçmişten günümüze değin gelişimi ve değişimi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. M. Hakan CEVHER
Öğrenme Çıktıları
1Tarih, uygarlık, sanat tarihi gibi kavramların öğretimi.
2Tüm dünyada ortak evre olarak kabul edilen Türk müziği tarihinde oluşum döneminin birinci evresindeki müziksel oluşumlar hakkında bilgi verme.
3Türk müziği tarihinde, geçmişten günümüze kadar gelen tüm müziksel olayların öğretimi.
4Türk müziği tarihindeki önemli besteci, yazar ve yayınların öğretimi.
5Edim bilgilerini, tarihsel bağlamda birleştirip toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme.
6Müzik tarihi ile ilgili ulusal ve ulaslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilme becerisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk müziği tarihi Oluşum, Gelişim ve Doruk dönemlerinin incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriği hakkında genel bilgiler, Türk müziği tarihine giriş.
2Türk müziği tarihinin dönemleri ve açıklamaları, oluşum döneminde birinci evreye giriş, Sümerlerde müzik.
3Eski Mısır’da, eski Çin’de, eski Hindistan’da ve eski Yunan’da müzik.
4Oluşum döneminde ikinci evre, ilk Türkler ve Hunlarda, Avarlar ve Göktürklerde müzik.
5Uygurlarda müzik, Türklerin İslamlaşması ve El-Kindi
6Oluşum döneminde üçüncü evre ve bu evredeki türler. Farabi ve İbni Sina
7Safiyüddin ve Kitab’ül-Edvar’ı.
8Ara sınav
9Oluşum döneminde, dördüncü evre, Maragalı Abdülkadir, Ahmedoğlu Şükrullah ve dönemin diğer edvar yazarları
10Gelişim dönemi. Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Sultan Korkut, Behram Ağa, Hasan Can Çelebi
11II. Gazi Giray Han, Şah Murat Aşık Ali Paşa, Hatipzakiri Hasan Efendi, Benli Hasan Ağa
12Ali Ufki, Tanburi Angeliki, Hafız Post, Kantemiroğlu, Reftar Kalfa, Nayi Osman Dede
13Köroğlu, Karacaoğlun, Kazak Abdal ve Kuloğlu. Doruk Dönemi. Zaharya, Tanburi Mustafa Çavuş, Şeyh’ül İslam Esad Efendi
14Müstakimzade, Kemani Hızır Ağa, Mustafa Kevseri, Hekimbaşı Abdülaziz Efendi, Vardakosta Ahmet Ağa, Hekimbaşı Gevrekzade Hafız Hasan, Sadullah Ağa.
15Şeyh Ali Nutki Dede, III. Selim, Dilhayat Kalfa, Abdülbaki Nasır Dede, Hamparsum
16Final.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İhsan Akıner, “Müzik Tarihimize Umumi Bakış (1-9), Türk Musiki Dergisi. Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi I-II, İstanbul, 2000. Onur Akdoğu, “Türk Müziği Tarihi”, İzmir’den Anadolu’ya, Sayı: 1-8, İzmir, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma8324
Soru-Yanıt8324
Bireysel Çalışma6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma4520
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ154 3344 25
ÖÇ254 2344 35
ÖÇ354 3354 25
ÖÇ454 2255 35
ÖÇ554 2255 25
ÖÇ654 2255 34
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr