Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037012015EkonomiZorunlu1110
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin ana amacı öğrencileri araştırma yapmaya ve profesyonel bir iktisatçı olarak çalışmaya hazırlamak için mikro iktisat teorisi hakkında bir temel oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. R. Funda BARBAROS
Öğrenme Çıktıları
11. Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri kavrayabilme
22. İktisadi sistemleri ve politikaları kavrayabilme
33. Ekonominin temel sorunları karşısında politika önerileri oluşturabilme
44. Ulusal ve uluslar arası ekonomik göstergeleri yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tüketim Teorisi, Üretim Teorisi, Piyasa Yapıları (Mal Piyasaları), Oyun Teorisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi Okuma
2Ekonomiye ilişkin temel kavramlar (iktisat, mal, hizmet, karar birimleri, ekonominin temel sorunları, fayda, üretim, tüketim, tasarruf, yatırım,para)Okuma
3Talep (tanım, talep kanunu, talebi etkileyen faktörler, talep eğrisi, talep değişmesi)Okuma
4Arz (tanım, arzı etkileyen faktörler, arz eğrisi, arz değişmesi)Okuma
5Piyasa Denge Fiyatının Oluşumu (tam rekabet piyasası, piyasa dengesi)Okuma, Ödev
6Tüketim teorisi (Tüketici Davranışı ve Fayda Maksimizasyonu)Okuma, Ödev
7Üretim Teorisi (üretim süreci ve üreticinin karını maksimize etmesi)Okuma, Ödev
8Ara Sınav
9Milli gelir ve hesaplanması Okuma, Ödev
10Enflasyon ve türleriOkuma, Ödev
11İşsizlik ve türleriOkuma
12Para teorisi Okuma
13Dış ticaret teorisi Okuma
14Kayıt dışı ekonomiOkuma
15Özelleştirme (tanımı, unsurları, oluşumu)Okuma, Sunum
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Pyndyck, R and D. Rubinfeld, “Microeconomics”, 7th edition, Pearson Education International, New Jersey, 2009 • Varian, H., “Intermediate Microeconomics”, 3rd edition, WWNorton and Company, New York, 1999 • Eaton, Curtis B., Diane F. Eaton, and Douglas W. Allen, “Microeconomics”, 5th edition, Prentice Hall, Toronto, 2002 • Koutsoyinannis, A. “Modern Microeconomics”, Second edition, Mc Millan, 1998 İlgili kitaplar ve periyodikler tavsiye edilir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Seminer212
Bireysel Çalışma16580
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15460
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15460
Ev Ödevi10550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)304
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ12   55  553
ÖÇ22   53  553
ÖÇ3535 53  553
ÖÇ4333 53  553
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr