Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037032015Finansal Kurumlar ve PiyasalarZorunlu1110
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Finansal sistemin temel unsurları olan finansal kurumlar ve finansla piyasalar hakkında ayrıntılı bilgiler sunmak, aralarındaki ilişkilerin sisteme yansımalarını değerlendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aydanur GACENER ATIŞ
Öğrenme Çıktıları
1Finansal kurumları ve piyasaları, Finansal araçları, Finansal kurumların fonksiyonlarını tanımlayabilme
2Merkez bankalarının finans piyasalarındaki rolünü analiz edilebilme ve temel politika önerileri sunabilme
3Ulusal ve uluslararası finansal verileri izleyebilme ve yorumlayabilme
4Uluslararası finansal sistemi analiz edebilme
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Finansal Sistem ve Piyasalar (Finansal sistemin tanımı, unsurları, işlevleri; finansal sistemde fon akımları; finansal aracıların türleri ve fonksiyonları, piyasa tanımı ve türleri, Türkiye’de finansal sistemin yapısı), Türk Finans Sisteminde Kurumsal Yapı, Para ve Sermaye Piyasası, Uluslararası Finansal Sistem ve Piyasalar v.b...
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Finansal Sistem ve Piyasalar (Finansal sistemin tanımı, unsurları, işlevleri; finansal sistemde fon akımları; finansal aracıların türleri ve fonksiyonları, piyasa tanımı ve türleri, Türkiye’de finansal sistemin yapısı)
2Türk Finans Sisteminde Kurumsal Yapı I (Parasal Otorite –TCMB, Hazine-)
3Türk Finans Sisteminde Kurumsal Yapı II (Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar – SPK, BDDK, TMSF-)
4Türk Finans Sisteminde Kurumsal Yapı III (Finansal Kuruluşlar – Bankacılık Sektörü, SP Kurulu, BİST, Sigorta Şirketleri, Diğer Finansal Kuruluşlar (Factoring, Leasing, Forfaiting)- ; Birlikler –TBB, TSPAKB-)
5Türk Finans Sisteminde Organizasyon Yapısı (Organize Piyasalar – TCMB Piyasaları (APİ, Interbank Para Piyasası, Borsa İstanbul Piyasaları); Organize Olmayan Piyasalar – Bankalararası Piyasalar, Serbest Piyasalar)
6Sermaye Piyasası Araçları (Hisse Senedi, Tahvil, …………)
7Para Piyasaları ve Araçları (amaçları, tarafları, işlevleri, TCMB Bilançosu, TCMB Para Politikası Rejimleri)
8Ara Sınav
9Vadeli İşlemler (Türev) Piyasaları
10Menkul Kıymetlerde Yatırım
11Menkul Kıymetlerde (Hisse Senedi ve Tahvil) Değerleme
12Halka Arz ve İşlem Görme (Kotasyon, Endeks oluşturma
13Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma Kavramı ve Önemi
14Sermaye Piyasasında Takas ve Saklama İşlemleri
15Uluslararası Finansal Sistem ve Piyasalar (Döviz Piyasaları, Ödemeler Bilançosu, Sermaye Hareketleri, Sermaye Piyasası Araçları)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mishkin F. (2010), Economics of Money, Banking and Financial Markets, Prentice Hall. 2. Mishkin, F. S. and Eakins, S. G (2009), Financial Markets and Institutions, 6th Ed., Pearson-Prentice Hall. 3. Tezer Öçal, Faruk Çolak, Finansal Sistem ve Bankalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 4. Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayınları, 21. Basım, Ekim 2011. 5. Civan M. (2010), Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi, Ekin Yayınevi. 6. Karabıyık L., Anbar A. (2010), Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin Yayınevi. 7. Korkmaz T., Ceylan A. (2010), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Ekin Yayınevi. 8. Günal M. (2010), Para Banka ve Finansal Sistem, Nobel Yayınevi. 9. Afşar M., A.Afşar (2010), Finansal Ekonomi, Detay Yayıncılık. 10. Kaya F. (2011), Uluslararası Finansman, Beta Yayınevi. 11. Bekaert G, Hodrick R.J. (2009), International Financial Management, Pearson-Prentice Hall 12. Copeland L. (2008), Exchange Rates and Intenational Finance, Pearson-Prentice Hall. 13. Buckley A. (2012), International Finance; A practical perspective, Pearson-Prentice Hall. 14. Levi Maurice D. (2008), International Finance, 5th Edition.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Seminer212
Bireysel Çalışma16580
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15460
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)304
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1 5         
ÖÇ2    4      
ÖÇ3    5      
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr