Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201125502012AristotelesZorunlu128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste Aristoteles’in felsefesi incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ahmet Arslan
Öğrenme Çıktıları
11. Aristoteles’in bilimler sınıflandırmasını öğrenme.
22. Aristoteles’in pratik felsefesini nedenleri ve gerekçeleriyle kavrama.
33. Aristoteles’in teorik felsefisini nedenleri ve gerekçeleriyle kavrama.
44. Aristoteles’in felsefesinin felsefe tarihi için önemini değerlendirme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Aristotelesçilik nedir? Aristoteles’in Bilimler Sınıflaması. Mantık nedir? Mantık ve Bilgi kuramı arasındaki ilişkiler. Metafizik, Ontoloji, Teoloji arasındaki ilişkiler. Varlık kavramının analizi. Platon’un İdealar Metafiziğinin Eleştirisi. İkinci Felsefe veya Doğa Felsefesi. Doğa nedir? Dört Neden Öğretisi. Aristoteles’in Psikolojisi. Ruhun Kısımları, İşlevleri. Aristoteles’te Ahlak ve Politika arası ilişkiler. İnsan ve nihai ereği. Entelektüel ve Moral Erdemler. Ahlaksal davranışın koşulları. Özgürlük Problemi. Özel bir Erdem olarak Adalet ve Türleri. Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri. Anayasalar ve Rejimler. Devrimler ve nedenleri. İdeal Yönetim. Yurttaşların Eğitimi. Retorik ve Siyaset Felsefesi arası ilişkiler. Söylev Türleri. Poetika veya Sanat Felsefesi. Sanatın Bilgi Değeri. Taklit. Tragedya ve Komedya. Katharsis(Arınma) Öğretisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Aristoteles  Hayatı ve eserleri  Aristotelesçilik nedir?
2Bilimler sınıflaması
3Aristoteles’in Bilgi Felsefesi veya Mantığı
4Aristoteles’in Bilgi Felsefesi veya Mantığı
5Aristoteles’in Bilgi Felsefesi veya Mantığı
6Aristoteles’in Varlık Felsefesi veya Metafiziği
7Aristoteles’in Varlık Felsefesi veya Metafiziği
8Aristoteles’in Varlık Felsefesi veya Metafiziği
9Ara Sınav
10Aristoteles’in Ahlak Felsefesi veya Etiği
11Aristoteles’in Ahlak Felsefesi veya Etiği
12Aristoteles’in Ahlak Felsefesi veya Etiği
13Aristoteles’in Siyaset Felsefesi
14Aristoteles’in Siyaset Felsefesi
15Aristoteles’in Sanat Felsefesi veya Poetiği
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aristoteles (1996). Metafizik. Çev: Ahmet Arslan. İstanbul: Soysal. Aristoteles (1997). Gökyüzü Üzerine. Çev: Saffet Babür. Ankara. Aristoteles (1990). Oluş ve Bozuluş Üzerine. Çev: Celal Gürbüz. İstanbul. Aristoteles (2000). Hayvanların Hareketleri Üzerine. Çev: Hatice N. Erkızan. İstanbul. Aristoteles (1990). Ruh Üzerine I. Çev: Celal Gürbüz. İstanbul. Aristoteles (1992). Ruh Üzerine II. Çev: Celal Gürbüz. İstanbul. Aristoteles (1997). Nikomakhos’a Etik. Çev: Saffet Babür. Ankara. Aristoteles (1975). Politika. Çev: Mete Tunçay. İstanbul. Aristoteles (1995). Retorik. Çev: Mehmet T. Doğan. 2. baskı. İstanbul. Aristoteles (1963). Poetika. Çev: İsmail Tunalı. İstanbul. Arslan, A. (2006). İlkçağ Felsefe Tarihi 2: Sofistlerden Platon’a. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Arslan, A. (2007). İlkçağ Felsefe Tarihi 3: Aristoteles. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Aristoteles (1952). The Works of Aristotle, Volume I and II (Great Books of the Western World içinde), Chicago, London, Toronto, Geneva, 1952 Ross, W.D. (1993). Aristoteles. Yay. Haz: Ahmet Arslan. İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4832
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8864
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)229
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr