Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YLDPR599Dönem ProjesiZorunlu1215
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında insan kaynakları yönetimine ilişkin 3 yarıyıl boyunca teorik olarak verilen bilginin öğrenciler tarafından uygulanabilirliği hedeflenmektedir. Öğrenciler uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri bitirme projeleri aracılığı ile teori ve uygulama bütünleşmesini görebilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Danışman Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
11. İleri düzeyde iktisadi ve finansal kavramları anlayabilme ve kullanabilme.
22. Literatür çalışması yapabilmek.
33. Analiz yapabilmek, sonuçları uygulayabilmek ve ekonomik tahminler yapabilmek.
44. Bilimsel çalışma yapabilmek.
55. Öğrenilen iktisadi bilgiyi günlük yaşamda uygulayabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste İşletme bilimine ilişkin 3 yarıyıl boyunca teorik olarak verilen bilginin öğrenciler tarafından uygulanmasını sağlayacak proje konuları verilecektir. Öğrencinin proje çalışması haftalık periyotlarla kontrol edilerek uygulamalı bir çalışma gerçekleştirmesi sağlanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş: Bitirme Projesinin Kapsamının Açıklanması
2Proje ile ilgili görüşme
3Proje ile ilgili görüşme
4Proje ile ilgili görüşme
5Proje ile ilgili görüşme
6Proje ile ilgili görüşme
7Proje ile ilgili görüşme
8ARA SINAV –Proje ile ilgili bir ara rapor sunulması
9Proje ile ilgili görüşme
10Proje ile ilgili görüşme
11Proje ile ilgili görüşme
12Proje ile ilgili görüşme
13Proje ile ilgili görüşme
14Proje ile ilgili görüşme
15Proje ile ilgili görüşme
16FINAL- Projenin Sunumu ve Sonuçlarının Tartışılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Bitirme Projesi Konusu ile İlgili kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Proje Hazırlama2020400
Proje Sunma122
Proje Tasarımı /Yönetimi25250
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)452
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1                           
ÖÇ2                           
ÖÇ3                           
ÖÇ4                           
ÖÇ5                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr