Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105035012016Çevre Bilimine GirişZorunlu117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, çevreye ve çevresel ilişkilere yönelik temel bilgi, ilke ve kurallar çerçevesinde sahip oldukları farklı mesleksel geçmişlerini çevreci bir bakış açısıyla bütünleştirebilecekler, insan ve çevre etkileşimlerini kavrayabileceklerdir, çevre bilimi kapsamında bilgi üretebilme yöntemine ulaşabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ümit ERDEM
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevresel tanım, kavram ve kapsamlar; Çevreye ve çevresel ilişkilere yönelik bilimsel yasa ve ilkeler; madde, enerji ve besin döngüleri; dünya üzerindeki belli başlı ekosistemler; Toprak, hava, su, biyoçeşitlilik gibi doğal kaynaklar; Kültürel kaynaklar; İnsan ve Çevre etkileşimleri; Nüfus hareketleri ve çevre etkileşimleri; Nüfus, kaynak kullanımı, çevresel bozunma ve kirlenme arasındaki etkileşimler; tarihi süreç içinde yaşanan büyük kültürel değişimler ve bunlara bağlı olarak meydana gelen çevresel değişimler; Kirlilik Kaynakları ve Sınıflandırılması; Yerel, Ülkesel ve küresel ölçekli çevre sorunları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“İnsan, Çevre ve Toplum”, 1992, Derleyen:Ruşen KELEŞ, İmge Kitapevi, ANKARA. Miller, G.T., 2000: Çevre Bilimi Sürdürülebilir Dünya, (Ed. Ü. ERDEM, Çev: F. DOĞAN, Ü., ERDEM, E., HENDEN, E., ONOĞUR, M., ÖZTÜRK, İ., TÜRKAN, E., NURLU, U., SUNLU), Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No:1, İZMİR.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr