Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9203117012017Dijital Platformda Yeni TeknolojilerZorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bilgi iletişim teknolojileri alanındaki kavram ve terimleri açıklamak, özellikle de sosyal açıdan bu teknolojilerin değerlendirilmesi yeteneğini öğrencilere kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Z.Beril Akıncı Vural
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında bilgi iletişim teknolojilerinin neler olduğu, doğası, avantajları, bu alandaki ahlaki konular, küreselleşme ve iletişim teknolojileri bağlantısı, bilgi iletişim teknolojilerinin sosyal gelişme açıdan değerlendirilmesi, bu alandaki ütopyan ve distopyan yaklaşımlar ve de dijital teknolojilerin iletişim alanındaki yansımaları ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Beril Akıncı Vural, Information Communication Technologies and Change, Ege University Communications Faculty No:14, İzmir, 2002. Editör:Z.Beril Akıncı Vural, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları, Nobel yayınları, 2006. Editör:Z.Beril Akıncı Vural, Dijital Platform ve iletişim, E.Ü. Yayınları, İletişim Fakültesi yayın no: 42, İzmir, 2006. Internet ve online veri tabanları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr