Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9105056272019Scientific Research Techniques and EthicsCompulsory118
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Kişinin yaşam alanını tanımak ve karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmak için giriştiği sistematik bir çaba olan araştırma etkinliği, insan yaşamının ve yüksek öğretimin vazgeçilmez ayaklarından biridir. Bu derste öğrenciler, genel anlamda spor bilimlerinde ele alınan teorik bir girişin ardından, bilimsel bir metnin üretimi için, “nasıl konu seçilir?” sorusundan başlayarak, araştırma ve yazım için gerekli teknikler konusunda bilgilendirileceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Dr. Aykut Eren Canüzmez
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Derste sağlık bilimlerinin kendine özgü yapısı anlatılarak bu alanda yapılacak bilimsel bir çalışma için gerekli olan verilerin toplanması, derlenmesi ve son olarak da verilerin yazıya dökülebilmesi gibi aşamalar gösterilerek bilimsel çalışma yapmanın alt yapısını oluşturan faaliyetler bütünü hakkında bilgi verilecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1-Suat CEBECİ, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, İstanbul, 2002. 2-Niyazi KARASAR Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara 1995 7. Basım 3-Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU Bilimsel Araştırma Yöntemleri İstanbul 2003 4-Robert A.DAY Bilimsel Makale Nasıl Yazılır,Nasıl Yayımlanır, Tübitak Mart 2003 5-Hüseyin BATUHAN Bilim Ve Şarlatanlık İstanbul 2001 6- Jerry R.THOMAS, Jack K. NELSONResearch Methods In Physical Activity 7-Dr. Elif Kuş Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara,2009 8- Prof.Dr.Hülya Güven, Prof.Dr. Sedef Gidener, Bilimsel Düşünce ve Araştırmada Etik, İzmir 2003 9- Prof. Dr. Ali Balcı, Sosyalş Bilimlerde Araştırma, Ankara 2009
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination150
Homework150
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities50
End Of Term (or Year) Learning Activities50
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr