Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9205035202015Comparative Turkish Grammar IICompulsory128
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Türk lehçelerinin şekil bilgisini karşılaştırmalı olarak incelemek.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Zeki KAYMAZ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bugün yazıya sahip olan lehçeler başta olmak üzere günümüzde konuşulan bütün lehçelerimiz şekil bilgisi (morfoloji) özellikleri açısından incelenecek, özel ve ortak şekil özellikleri üzerinde tek tek durulacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Ahmet Cevat Emre, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme)-Fonetik, İstanbul 1949. 2. Ferhat Zeynalov, Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi, İstanbul 1993. 3. Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Türk Dilleri, Ankara 1995.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
PO
25
PO
26
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr