Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9205035222016Ancient Turkish Grammar (Old Uighur Turkish)Compulsory127
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Türkçenin tarihî dönemlerinden Eski Uygurcayı incelemek.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu derste Köktürk devresinden sonra gelen Eski Uygur dönemi yadigarları ve Budist metinleri tanıtılacak ve bu metinlerin Köktürkçe ile olan ses ayrılıkları üzerinde durulacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1968. 2. Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk, Ankara 1994.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
PO
25
PO
26
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr