Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201106252014Geopolitical Location of TurkeyCompulsory246
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
The main objectives of the course are to comprehend Turkey's geopolitical situation according to general geopolitcal theories and to be able to analyze Turkey's situation in changing world system.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Learning Outcomes
1Türkiye nin jeopolitik konumunu kavrama
2Türkiye nin jeopolitik konumunun değişen algısını kavrama
3Türkiye nin farklı güç odakları açısından jeopolitik konumunu değerlendirme becerisi kazanma
4Türkiye nin jeopolitik konumunun olumlu ve olumsuz taraflarını kavrayabilme ve değerlendireme becerisi kazanma
5to comprehend the geopolitics of Turkey
6to comprehend the changing perspectives on Turkish geopolitics
7to be able to evaluate Turkish geopolitics in the perspective of dominant political powers
8to be able to evaluate strong and weak sides of Turkish geopolitics
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
Geopolitical theories - Turkey's geopolitical situation in between wars period, cold war and post cold war periods - New geopolitical initiatives of Turkey.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Orientation Lecture
2International relations and geography Lecture
3Geopolitical situation of Turkey Lecture
4Turkey's geopolitical perception according to the dominand political powers (USA) Lecture
5Turkey's geopolitical perception according to the dominand political powers (Russia) Lecture
6Turkey's geopolitical perception according to the dominand political powers (European Union) Lecture
7Turkey's geopolitical perception according to the dominand political powers (summative assesment) Lecture
8Turkey as a regional political power - Neo Ottomanism ? Lecture
9Turkey as a Middle Eastern country Lecture
10Midterm Exam
11Turkey as an European country Lecture
12Turkic States of Central Asia and Turkey Lecture
13Central Asia and Russia Lecture
14Central Asia and China Lecture
15Summative Assesment Lecture
16Final ExamLecture
Recommended or Required Reading
HUNTINGTON, S., 2006, Medeniyetler Çatışması, Vadi Yayınları BRZEZINSKI, Z., 2005, Büyük Satranç Tahtası, İnkılap Kitabevi DONNAN, H., WILSON, T.M., 2002, Sınırlar - Ulus Devletin Uçları, Ütopya Yayınları ARI, T., 2008, Uluslararası İlişkiler Teorileri, MKM yayınları AĞAOĞULLARI, M.A., 2006, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Kitabevi FOUSKAS, V., 2004, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya - Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları, ANDERSON, B., 2009, Hayali Cemaatler - Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Metis Yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the sections of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation".
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14228
Individual Study for Homework Problems4624
Individual Study for Mid term Examination166
Individual Study for Final Examination177
Reading14798
Homework4624
TOTAL WORKLOAD (hours)189
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
LO1 4   
LO2   4 
LO3  4  
LO4   4 
LO5  4  
LO6 3   
LO7   5 
LO8  5  
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr