Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201245152015Building Constructions and Elements in Byzantine Architecture ICompulsory114
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bizans mimarisinde tercih edilen yapı teknikleri ve kullanılan yapı malzemelerinin tanıtılması, bu bağlamda kilise örnekleri ışığında konunun irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Zeynep Mercangöz
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bizans Mimarisi’nde kullanılan yapı teknikleri ve elemanlarının gelişimi üzerinde durularak bu bağlamda kullanılan malzeme ve yapı teknikleri özelliklerinin ayrıntılı olarak tanıtılması ve çağdaşlarıyla karşılaştırılması.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
J. Bardill, Brickstamps of Constantinople, I. Text. M. Ahunbay – A. Özgül, Study and Restoration of Zeyrek Cami in İstanbul: Firts Report, 1997 – 1998, DOP 54, 2000. Ö. Bakırer, Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı, Ankara, 1981. H. Buchwald, From, Style and Meaning in Byzantine Church Architecture, USA, 1999. A. Ersen, Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul, 1986. S. Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi, İstanbul, 1980. J.W.E Hawkins – C. Mango, Additional Finds at Fenari İsa Cami, İstanbul, DOP 22, 1968. C. Foss – D. Winfild, Byzantine Fortifications, Pretoria, 1986 C. Mango, Byzantine Architecture, NewYork, 1974. C. Mango, Byzantine Brick American Journal of Archeology, Vol 54, No 1, NewYork. Y. Ötüken, Bizans Duvar Tekniğinde Tektonik ve Estetik Çözümler, Vakıflar Dergisi XXI, İstanbul, 1990 Ö. Özyiğit, Alaturka Kiremidin Oluşumu, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi V, İzmir, 1990. Z. Mercangöz, Batı Anadolu’daki Türk Yapılarının Duvar Tekniği ve Tuğla Süslemelerin Kaynağı Üzerine Düşünceler, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 1995, s.486 Z. Mercangöz, Bafa Gölü Kirserik’teki Manastır Kilisesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi V, İzmir, 1990. Z. Mercangöz, Batı Anadolu’da Geç Dönem Bizans Mimarisi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1985. A.V. Millingen, Byzantine Churches in Costantinople, London, 1912.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr