Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045132015THE COMPERATIVE HISTORY OF ART ICompulsory114
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersin amacı, kültürel etkileşim konusunda öğrencilere daha geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
Avrupa’da kronolojik bir gelişim içinde ortaya çıkan sanat akımlarının görüldüğü dönemlerde, Osmanlı sanatında ne gibi gelişmeler olduğu karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve özellikle Batılılaşma / Modernleşme / Çağdaşlaşma dönemi olarak adlandırılan Geç Dönem Osmanlı mimarisindeki yansımaları vurgulanırken, Osmanlı Sanatı’nın da Avrupa Sanatı üzerindeki etkilerine değinilecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
AREL, A., 18.İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci,İstanbul 1975. KUBAN, D.,Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İstanbul 1954. KUYULU, İ.,Kara Osman-oğlu Ailesine Ait Mimari Eserler, Ankara 1992. COLES, P.,Ottoman Impact on Europe, London 1968. FLETCHER, B.,A History of Architecture, London, Athlone 1961. GARDNER, H.,Art Through the Ages, New York,Harcourt Brace 1948. GOMBRICH, E.H. (Çev.B.Cömert), İstanbul 1992. JANSON, H.W.,History of Art, London 1991. WATKIN, D.,Art History of Western Architecture, London 1992.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr