Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
DRSEM690SeminarCompulsory246
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersle mesleki alanda araştırma yapma ve sunma becerisi kazandırılacaktır.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Fulya ATALAY YALÇIN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
A. Araştırma Süreci ve teknikleri 1. Araştırma türünü belirleme a) Temel araştırmalar b) Uygulamalı araştırmalar 2. Araştırma konusun belirleme a)problem seçimi b) araştırma probleminin tanımlanması 3. Araştırma problemine yönelik kaynakların taranması a)bilimsel yayınlar b)kitaplar c)konu ile ilgili tezler d)bilimsel toplantı kongre raporları B. Araştırma modelini oluşturmak 1)Araştırmanın önemini ortaya koymak 2) Sınırlılıkları belirlemek 3)Varsayımları belirlemek 4)Araştırma Yöntemini belirleme a) Tarama modeli b) Deneme modeli 5)Araştırmanın evrenini ve örneklemini belirleme 6) Araştırma verilerini sonuçlandırmak 7) Araştırma sonuçlarını yorumlamak 8) Araştırma sürecini raporlaştırmak
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Karasar, N. (1996). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (8. Baskı). Ankara: 3A Araştırma,Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti. Karasar, N. (1996). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (7.Baskı). Ankara: 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti. Arıkan R. (2004).Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil YayınDağıtım, Ankara. Kaptan S.(1995), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tek Işık Ofset Tesisleri, Ankara. Nazik H., Arlı M.(2001), Araştırma Teknikleri, AY-PA Yayınları, İstanbul. Seyidoğlu, H.(1993), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem,İstanbul. Ünver Ö.(2000), Uygulamalı İstatistik, Bilim Yayınları, Ankara, 1985. Yıldırım A., Şimşek H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara. Yıldırım C.(1996), Eğitimde Araştırma Metodları, Ay Yıldız Yayınları,Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr