Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201246022017Westernization in Ottoman Art IICompulsory243
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersin amacı, öğrencilere Batılılaşma dönemi Osmanlı sanatının üslupsal gelişimi ve üslup analizi konusunda bilgi kazandırmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
Osmanlıda Batılılaşma hareketleriyle başlayan siyasi ve sosyal değişimlerin kültür ve sanat ortamına etkileri üzerinde durulacak ve bu bağlamda ortaya konan sanat eserleri ele alınacaktır. Ele alınan sanat eserleri üzerinden sanatçı ve üslup sorunlarıyla birlikte Osmanlı sanatındaki değişimler, bölgesel farklılıklar da göz önüne alınarak irdelenecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
CEZAR, M., Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul 1971. ÇELİK, Z., 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, İstanbul 1998. KUBAN, D., Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İstanbul 1954. HAMADEH, S., Şehr-i Sefa 18. Yüzyılda İstanbul, İstanbul 2010.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr