Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201246062017Archeological Excavations in Western Anatolia regarding Byzantine Architecture of the Region IICompulsory243
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Batı Anadolu’daki Erken Bizans sonrası yaşamı ile Orta ve Geç Bizans mimarisiyle ilgili bilgi veren arkeolojik kazıların araştırılması ve bu bağlamda kazılar ışığında bölgedeki Bizans mimarisinin kavranması.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Zeynep Mercangöz
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Batı Anadolu’daki arkeolojik kazılar ışığında Orta ve Geç Dönem Bizans mimarisinde tercih edilen plan tipi, kullanılan yapı teknikleri ve elemanlarının gelişimi üzerinde durularak bu bağlamda bölgesel farklılıkların belirlenmesi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• H. Buchwald, From, Style and Meaning in Byzantine Church Architecture, USA, 1999. • S. Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi, İstanbul, 1980. • C. Foss – D. Winfild, Byzantine Fortifications, Pretoria, 1986 • C. Mango, Byzantine Architecture, NewYork, 1974. • C. Mango, Byzantine Brick American Journal of Archeology, Vol 54, No 1, NewYork. • Y. Ötüken, Bizans Duvar Tekniğinde Tektonik ve Estetik Çözümler, Vakıflar Dergisi XXI, İstanbul, 1990 • Z. Mercangöz, Batı Anadolu’daki Türk Yapılarının Duvar Tekniği ve Tuğla Süslemelerin Kaynağı Üzerine Düşünceler, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 1995, s.486 • Z. Mercangöz, Bafa Gölü Kirselik’teki Manastır Kilisesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi V, İzmir, 1990. • Z. Mercangöz, Batı Anadolu’da Geç Dönem Bizans Mimarisi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1985. • A.V. Millingen, Byzantine Churches in Costantinople, London, 1912.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr