Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396012014The Historic Resources IIICompulsory236
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course is to learn to the students on the first writing resources of the Ottoman State. Also archives documents, chronics, itinerary books, epigraphic materials etc. will be teach.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Vehbi GÜNAY
Learning Outcomes
1Osmanlı tarih kaynaklarının türlerini öğrenebilme,
2Ülkemizde bulunan Osmanlı tarih kaynaklarının nitelik ve niceliklerini öğrenebilme,
3Yurtdışında bulunan Osmanlı tarihi kaynakları hakkında bilgi sahibi olabilme,
4Mevcut araştırmalarda kullanılan kaynakların tespit ve kullanımını değerlendirebilme,
5To be able to learn the kind of Ottoman historical sources. PO; : 2, 4, 7,
6To be able to learn the quality and quantity of Ottoman sources. PO; 4, 6, 11, 12.
7To be able to know the foreign archives on Ottoman history. PO; 4, 6, 12,
8To be able to learn these resources will be research and use in our studies. PO; 2, 4,
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
- The Turkish sources of Ottoman History, - The non-Turkish sources and studies, - The materials except archive and library sources, - The using off resources on the history writing
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Ottoman historical resourcesLecture
2Archives and their materialsLecture
3Turkish archival sourcesLecture
4Ottoman history writers and their booksLecture
5Foreign archives and librariesLecture
6The resources in the foreign languagesLecture
7Midterm exam
8The literary sources Lecture
9The literary sourcesLecture
10Epigraphic and numismatic materials Lecture
11The studies on resources Lecture
12The research on the historical studiesLecture
13To prepare a example studyLecture
14Show the example studyLecture
15General conversaiton
16Final exam
Recommended or Required Reading
1. Franz Babinger, OsmanlıTarihYazarlarıveEserleri,Ç. C. Üçok, İstanbul 1992. 2. ErhanAfyoncu, OsmanlıTarihiAraştırmaRehberi, İstanbul 2007. 3. M. S. Kütükoğlu, OsmanlıBelgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul 1998. 4. Suraiya Faroqhi, OsmanlıTarihi Nasıl İncelenir?, İstanbul 1999. 5. Halilİnalcık, Devlet-iAliyye, İstanbul 2009. 6. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Ankara 1992. 7. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu, Ankara 1979. 8. N. Öztürk-M. Yıldız, İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları, İstanbul 2013. 9. Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildrileri, Ankara 2011. 10. Balkanlar ve İtalya’da Şehir ve Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler Semineri, Ankara 2003.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Attending Lectures14342
Project Preparation11515
Project Presentation11515
Self Study10440
Individual Study for Mid term Examination12020
Individual Study for Final Examination12020
Reading14228
TOTAL WORKLOAD (hours)180
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
LO1
LO2
LO3
LO4
LO5
LO6
LO7
LO8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr