Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201335462016Research Techniques and EthicsCompulsory126
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bilim, sosyal ve beşeri bilimler, tarih ve metodoloji üzerinde durularak, ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve ekollere temas edildikten sonra, Türk tarih araştırmalarında uygulanan yöntemler, temel sorunlar ve çözüm önerileri ve bilimsel etik üzerinde durulacaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Öncelikle, bilim, sosyal ve beşeri bilimler ve tarih alanda ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve ekollere temas edildikten sonra, tarihin sosyal bilimler arasında gerek bağımsız, gerekse ilişkili olduğu diğer bilim dallarıyla birlikte ortaya koyduğu metodlar gözden geçirilecektir. Bununla birlikte, özellikle Türk tarihinin bütününü veya analitik yaklaşımla ele alınacak olan belirli kesitlerini incelerken uygulanan araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Teorik bilgi yanında, derslerin akışına paralel olarak, tez, kitap, makale ve bildiri örnekleri üzerinde yapılacak incelemelerle Türk tarihine ilişkin araştırmalarda karşılaşılan temel problemler ve çözümleri tespit edilmeye çalışılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. BURKE, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, İstanbul, 1994. 2. SKOCPOL, Theda,(Ed.), Tarihsel Sosyoloji, İstanbul 2002. 3. COLLINGVOOD, R. G., Tarihin Tasarımı, Ankara 1996. 4. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, İstanbul 1981. 5. Z. Abidin Kızılyaprak (haz),Tarih yazımında Yeni yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul 2000. 6. Ali Birinci, Tarihin Kara Kitabı: Tarihçiliğimizde Usul ve Ahlak Meselesi, Ankara 2014. 7. David B. Resnik, Bilim Etiği, İstanbul 2004.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr