Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
FENDRSEM2Seminar IICompulsory356
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin toplumsal bir olguyu araştırma, seminer raporu şekline getirme ve sunmasını sağlamaktır
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Aylin Nazlı
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Çeşitli sosyolojik olguların analizi ve tartışılması.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Bauman, Z. Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yay. İst, 2002., Aydınlanmanın Diyalektiği-Felsefi Fragmanlar II, Kabalcı Yay. İst. 1996 Durkheim, E. Sosyolojik Metodun Kuralları, Bauman, Z. Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis Yay. İst 1995., Foucault, M., Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitab. Ank. 2000., Diyalektiğin Dansı, B. Ollman, Yordam yay., Boudrillard, J. (1997) Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yay., Erkek Akıl, Ayrıntı yay., İst., Modernite versus Postmodernite, (1993) Der.M. Küçük, Vadi yay., İst., Giddens, A. (1994) Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı yay., İst., Wagner, P. (1996) Modernliğin Sosyolojisi, Sarmal yay., İst.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
PO
25
PO
26
PO
27
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr