Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036162011Karşılaştırmalı BiyokimyaZorunlu128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Canlı sistemlerdeki metabolik olayların fizyolojik ve biyokimyasal bakış ile karşılaştırmalı olarak verilmesi amaçlandı.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Seçil Önal
Öğrenme Çıktıları
1Biyolojik önemli makromoleküllerin moleküler temelini kavrayabilme
2Karşılaştırmalı biyokimyanın yöntemlerini tanımlayabilme
3Önemli biyolojik makromoleküllerin temelini açıklayabilme
4Protein, karbohidrat ve yağ sentez ve yıkımındaki metabolik yolları açıklayabilme ve kıyaslayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Karşılaştırmalı biyokimyanın yöntemleri, nükleik asitler ve nükleoproteinler, yapısal katlanma ve protein metabolizması, plazma proteinleri ve metaloproteinler, moleküler evolusyon, immunoproteinler, respiratorik pigmentler, peptid hormonları, ekstraselüler yapı ve salgı proteinleri, karbohidratların yapısı ve metabolizması, lipidler ve yağ metabolizması, steroidler, oksidatif metabolizma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Karşılaştırmalı biyokimyanın yöntemleri
2Moleküler evolusyon, genetik kod, nükleik asitler ve nükleoproteinler
3Aminoasitler ve proteinler
4Protein katlanma mekanizması ve protein metabolizması
5Plazma proteinleri ve metaloproteinler
6İmmün sistem ve immünoproteinler
7Peptid hormonları, respiratorik pigmentler, ekstraselüler yapı ve salgı proteinleri
8Ara Sınav
9 Dönem projesi sunumu
10Karbohidratlar; yapısı ve fonksiyonları
11Karbohidrat metabolizması; sentez ve yıkımı
12Lipidler ve yağlar; yapısı ve fonksiyonları
13Lipid ve yağ metabolizması; sentez ve yıkımı
14Oksidatif metabolizma
15Dönem projesi sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
.K. Mathews, K.E. van Holde, K.G. Ahern, Biochemistry, Addison Westley Haugman Inc. (2000). D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger, Principles of Biochemistry, Worth Publishing (2000).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Derse Katılım14456
Rapor Sunma11515
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma12020
Bireysel Çalışma31030
Okuma51050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)241
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1  43 5     2
ÖÇ253   2   4  
ÖÇ3  54        
ÖÇ4   2 3   5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr