Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036452018Bilimsel Araştırmalardaki Etik YaklaşımlarZorunlu116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Biyolojik bilimlerde etik yaklaşımlar, canlılarla ilgili değer sorunlarını ele alan dinamik bir çalışma alanıdır. Felsefe, hukuk, halk sağlığı, tarih, adli tıp, biyomedikal teknolojiler gibi sağlık ve sosyal bilim dalları ile birlikte çalışma ve ortak çalışma geliştirilmesinde ortaya çıkabilecek etik problemlerin seçimi ve çözümüne yönelik strateji geliştirilmesini oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Burcu Okutucu
Öğrenme Çıktıları
1Biyolojik bilimlerdeki temel kavramları öğrenebilme ve tanımlayabilme
2Bilimsel araştırma tekniklerindeki etik yaklaşımların oluşturulması
3Bilimsel yayın etiğinin tanımlanabilmesi
4Etik sorunları düşünme ve tartışma becerisi
5Modern bilim ve teknolojinin canlılar üzerindeki uygulamalarını etik açıdan sorgulayabilme ve değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyolojik bilimlerde etik yaklaşımların algılanabilmesi için bilimsel etiğin tarihsel gelişim süreci ve oluşum süreci hakkında bilgi verilecektir. Bilimsel araştırma tekniklerinde ve yayın aşamasındaki etik sorunlar ve bunlar ile ilgili kurulların oluşum süreci anlatılacaktır. İnsan biyomedikal araştırmaları ve güncel etik sorunlar (klonlama, hücre kültürü, nabiyoteknoloji, deney hayvanları ve ekoloji) tartışılacaktır. Bilim etiği ve yasal düzenlemeler ve bunlara sosyolojik yaklaşımda irdelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Etik ve biyoetiğin tarihsel süreci
2Etik ve biyoetiğin temel kavramları
3 Haklar kuramı ve bilimsel özerklik
4Bilimsel araştırma tekniklerinde etik
5 Bilimsel yayın etiği-I
6 Bilimsel yayın etiği-II
7Etik Kurullar ve yasal düzenlemeler
8Vize
9 İnsan biyomedikal araştırmaları ve etik yaklaşımlar
10Güncel etik sorunlar I: Klonlama ve genetik araştırma ve uygulamalarda etik kurallar-I
11Güncel etik sorunlar II: Deney hayvanları ve hücre kültürü uygulamalarında etik kurallar
12Güncel etik sorunlar III: Nanobiyoteknoloji ve ekolojideki etik kurallar
13Etik,Sosyal dinsel yaklaşımlar
14Öğrenci Sunumları
15Öğrenci Sunumlaarı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ethical and Philosophical Consideration of the Dual-Use Dilemma in the Biological Sciences Miller, Seumas, Selgelid, Michael J. ISBN 978-1-4020-8312-9 (2007) Ethics in Biology, Engineering and Medicine: An International Journal ISSN Print:2151-805X (2016) Communicating Biological Sciences: Ethical and Metaphorical Dimensions, Richard Elliott ISBN 9780754676324 (2009)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15 5 4       
ÖÇ2  5      5  
ÖÇ35           
ÖÇ4 5 5 5 5  55
ÖÇ5           5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr