Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026022006Tarım ve Çevre KirliliğiZorunlu128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Doktora eğitim programında “zorunlu” kategorisinde yer alan bu dersin amacı bilim insanı olma yolunda ilerleyen öğrencilere günümüzün güncel sorunu olan çevre kirliliği konusunda temel kavram ve bilgileri vermek, alıcı ortam bazında kirlilik sorunlarını anlatmak, bu arada tarımdan kaynaklanan çevre sorunlarını da tartışmak ve bu sayede gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de güncel çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, ayrıca sorunların çözümleri yönünde fikir üretebilmelerine, karar verebilmelerine ve ileride ilgililere öneride bulunabilmelerine zemin hazırlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Serdar Tezcan Dr. Öğr. Üyesi Nedim Çetinkaya
Öğrenme Çıktıları
1Çevre konusunda projelere katılabilme, bilirkişi raporu ve sair rapor hazırlama veya böyle raporları değerlendirebilme yeteneğini elde etme.
2Çevre sorunlarının giderilmesinde fikir sahibi olabilme veya öneride bulunabilme yeteneğini elde etme,
3Çevre sorunlarına yol açan başlıca kaynakları ve bunların tarımsal üretime yansıyan etkilerini öğrenme ve kavrama yeteneğini kazanma,
4Bu kazanımlar ışığında tarımsal üretimin daha az sorunla uygulanmasında rol alabilme şansını kazanma,
5Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunlarını kavrama ve bunların çözümleri hakkında fikir sahibi olabilme veya öneride bulunabilme yeteneğini elde etme,
6Çevre sorunlarının tarımsal ekosisteme etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisini kazanma,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımsal üretim ve çevre sorunları; tanımlar, dünyada ve Türkiye’de aktuel durum,Örneklerle alıcı ortam bazında başlıca kirlilik tipleri ,Kirlilik faktörleri- tarımsal ve doğal ekosistem arasındaki ilişkiler,Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunları,Seçilmiş konularda proje-sunu hazırlama,Genel değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre sorunlarına tarihsel bir bakış
2Türkiye’de çevre sorunlarına genel bakış
3Tarımsal üretim-çevre ilişkileri
4Başlıca kirlilik tipleri ve kaynakları
5Hava kirliliği-tarım ilişkileri
6Su kirliliği-tarım ilişkileri
7Toprak kirliliği-tarım ilişkileri
8Arasınav
9Pestisit kirliliği
10Radyoaktif, ısıl, ışık kirliliği-tarım ilişkileri
11Elektromanyetik kirlilik-tarım ilişkileri
12Biyolojik, genetik kirlilik-tarım ilişkileri
13Çevre sorunlarında genel çözüm yolları
14Çevre sorunlarında genel çözüm yolları
15Proje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anonymous, 1999. “Çevre Bilimi-Sürdürülebilir Dünya”. Ed. Ü. Erdem. E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1. XX+498 s. Anonymous,2003. “Türkiye’nin Çevre Sorunları-2003. Türkiye Çevre Vakfı yayını, No :163, Ankara. 472 s. Anonymous, Ökotoxikologie von Pflanzenschutzmitteln. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sachstandsbericht Mitteilung 1. 414 pp (1994) Aydoğdu, M. & K. Gezer, Çevre Bilimi. Anı Yayıncılık. 224 s. (2007) Ecevit, O., Mennan, H., Aksoy, M., Akça, İ., Tarımsal mücadele ilaçları ve çevreye olan etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:32, 145s. (1999) Ertürk, H., Çevre Bilimleri. Ekin Yayınları. 524 s. (2009) Haktanır, K., Arcak, S. Çevre Kirliliği. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi, Yaın No. 1503; Ders Kitabı No: 457, 1998. Türkman, A., Yaşanabilir bir çevre için. Dokuz Eylül Yayınları. 251 s. (2000)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Proje Sunma11515
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ13 2      
ÖÇ2 4 3  3  
ÖÇ33   4    
ÖÇ4  4      
ÖÇ5 3   4 44
ÖÇ64 5    5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr