Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
EBB6832017Öğretimde Planlama ve DeğerlendirmeZorunlu236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler öğretimde planlama ve değerlendirmenin önemini kavrayabilecek, alanında öğretim faaliyeti planlayabilecek, alanında kurallara uygun sınav hazırlayabilecek, öğretimde planlama ve değerlendirmeye istekli hale gelebilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Nilay BÜMEN, Assist. Prof. Dr. Gülsen ÜNVER, Assist. Prof. Dr. Bünyamin YURDAKUL, Assist. Prof. Dr. Alper BAŞBAY
Öğrenme Çıktıları
1Öğretimde planlama ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramlar bilgisi
2Eğitim programlarının öğeleri bilgisi
3Eğitimde hedef belirleme kurallarını tanıyabilme
4Hedef belirlemede yararlanılan aşamalı sınıflamaları tanıyabilme
5Öğretimde plan hazırlama ilkelerini tanıyabilme
6Bir ölçme aracının niteliklerini kavrayabilme
7Soru türleri bilgisi
8Soru yazma ilkelerini tanıyabilme
9Kurallarına uygun olarak değişik türlerde soru yazabilme
10Herhangi bir alanda hazırlanmış bir soruyu ilkelere uygunluk açısından eleştirebilme
11Belli başlı öğretim yöntem ve tekniklerini hatırlayabilme
12Belli başlı öğretim materyallerinin hazırlanma ilkelerini tanıyabilme
13Belirli bir ders için kurallara uygun olarak yarıyıl planı hazırlayabilme
14Alanında öğretim planı yapmaya istekli oluş
15Alanının öğretiminde uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamaya isteklilik
16Nitelikli soru yazmaya isteklilik
17Eğitimde etiğin önemini fark ediş
18Eğitimde etik kurallara uymaya isteklilik
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme, eğitimde etik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Gerekçesi ve Önemi - Dersin Kural ve Gerekleri Temel Kavramlar Eğitime İlişkin Temel Kavramlar Öğretim Etkinliklerini Planlama Günlük Plan Dönem (yarıyıl) Planı Yıllık Plan Tanışma, dönem planının paylaşılması ve önerilerin alınması Demirel (2009) da ilgili bölümler
2Eğitimde Hedefler ve İçerik (Kapsam) Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması (Bilişsel, Duyuşsal, Psikomotor alanlar) Okuma: Demirel (2009a/b) ve Sönmez (2009) de ilgili bölümler
3Hedef Yazma İlkeleri Hedef ve Davranış Örnekleri Okuma: Sönmez (2009)ve Özçelik (2009b) de ilgili bölümler. Derste hedef yazma etkinlikleri
4İçerik Seçimi ve DüzenlenmesiOkuma: Demirel (2009a/b) ve Sönmez (2009) de ilgili bölümler
5Ölçme Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Önemi/Yararı Geçerlik, Güvenirlik, Kullanışlılık Soru Tipleri ve Özellikleri Soru Yazma ve Hatalı Soruları Tespit Etme Çalışmaları Test Geliştirme Adımları Değerlendirme Teknikleri Ödev ve Projeler Güncel Değerlendirme Yaklaşımları (özgün değ., performans değ., gelişim dosyası değ.) Okuma: Turgut ve Baykul (2009), Sönmez (2009), Atılgan (2009) da ilgili bölümler
6Ölçme Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Önemi/Yararı Geçerlik, Güvenirlik, Kullanışlılık Soru Tipleri ve Özellikleri Soru Yazma ve Hatalı Soruları Tespit Etme Çalışmaları Test Geliştirme Adımları Değerlendirme Teknikleri Ödev ve Projeler Güncel Değerlendirme Yaklaşımları (özgün değ., performans değ., gelişim dosyası değ.) Okuma: Turgut ve Baykul (2009), Sönmez (2009), Atılgan (2009) da ilgili bölümler
7Ölçme Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Önemi/Yararı Geçerlik, Güvenirlik, Kullanışlılık Soru Tipleri ve Özellikleri Soru Yazma ve Hatalı Soruları Tespit Etme Çalışmaları Test Geliştirme Adımları Değerlendirme Teknikleri Ödev ve Projeler Güncel Değerlendirme Yaklaşımları (özgün değ., performans değ., gelişim dosyası değ.) Okuma: Turgut ve Baykul (2009), Sönmez (2009), Atılgan (2009) da ilgili bölümler
8Ölçme Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Önemi/Yararı Geçerlik, Güvenirlik, Kullanışlılık Soru Tipleri ve Özellikleri Soru Yazma ve Hatalı Soruları Tespit Etme Çalışmaları Test Geliştirme Adımları Değerlendirme Teknikleri Ödev ve Projeler Güncel Değerlendirme Yaklaşımları (özgün değ., performans değ., gelişim dosyası değ.) Okuma: Turgut ve Baykul (2009), Sönmez (2009), Atılgan (2009) da ilgili bölümler
9Öğretim Materyallerini Hazırlama Öğretimde Materyal Türleri ve Özellikleri (tepegöz, data show, tahta, bilgisayar, kayıt araçları vs.) Öğretim Materyalleri Nasıl Hazırlanmalı? (Saydam, slayt, ders notu, ses kasedi, video film vb.) Okuma: Seferoğlu (2006) ve Yalın (2004) te ilgili bölümler
10Eğitim Durumları Öğrenme ve Öğretme İlkeleri Öğretimin Aşamaları, Bu Aşamalarla İlgili Grup Çalışmaları Tam Öğrenme Modeli *Sunuş Yolu *Buluş Yolu *İşbirliğine Dayalı Öğrenme Araştırma – İnceleme Yolu *Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi *Örnek Olay Yöntemi *Gösterip Yaptırma Yöntemi *Beyin Fırtınası *Soru-cevap *Rol Yapma *Benzetim (Simulation) *Projeye Dayalı Öğrenme *Probleme Dayalı Öğrenme *Aktif Öğrenme Okuma: Demirel (2009b,c), Açıkgöz (2002), Bilen (1994), Erginer (2000), Saban (2000), Senemoğlu (2010), Sönmez (2009) da ilgili bölümler
11Eğitim Durumları Öğrenme ve Öğretme İlkeleri Öğretimin Aşamaları, Bu Aşamalarla İlgili Grup Çalışmaları Tam Öğrenme Modeli *Sunuş Yolu *Buluş Yolu *İşbirliğine Dayalı Öğrenme Araştırma – İnceleme Yolu *Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi *Örnek Olay Yöntemi *Gösterip Yaptırma Yöntemi *Beyin Fırtınası *Soru-cevap *Rol Yapma *Benzetim (Simulation) *Projeye Dayalı Öğrenme *Probleme Dayalı Öğrenme *Aktif Öğrenme Okuma: Demirel (2009b,c), Açıkgöz (2002), Bilen (1994), Erginer (2000), Saban (2000), Senemoğlu (2010), Sönmez (2009) da ilgili bölümler
12Eğitim Durumları Öğrenme ve Öğretme İlkeleri Öğretimin Aşamaları, Bu Aşamalarla İlgili Grup Çalışmaları Tam Öğrenme Modeli *Sunuş Yolu *Buluş Yolu *İşbirliğine Dayalı Öğrenme Araştırma – İnceleme Yolu *Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi *Örnek Olay Yöntemi *Gösterip Yaptırma Yöntemi *Beyin Fırtınası *Soru-cevap *Rol Yapma *Benzetim (Simulation) *Projeye Dayalı Öğrenme *Probleme Dayalı Öğrenme *Aktif Öğrenme Okuma: Demirel (2009b,c), Açıkgöz (2002), Bilen (1994), Erginer (2000), Saban (2000), Senemoğlu (2010), Sönmez (2009) da ilgili bölümler
13Eğitim Durumları Öğrenme ve Öğretme İlkeleri Öğretimin Aşamaları, Bu Aşamalarla İlgili Grup Çalışmaları Tam Öğrenme Modeli *Sunuş Yolu *Buluş Yolu *İşbirliğine Dayalı Öğrenme Araştırma – İnceleme Yolu *Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi *Örnek Olay Yöntemi *Gösterip Yaptırma Yöntemi *Beyin Fırtınası *Soru-cevap *Rol Yapma *Benzetim (Simulation) *Projeye Dayalı Öğrenme *Probleme Dayalı Öğrenme *Aktif Öğrenme Okuma: Demirel (2009b,c), Açıkgöz (2002), Bilen (1994), Erginer (2000), Saban (2000), Senemoğlu (2010), Sönmez (2009) da ilgili bölümler
14Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetimi Nedir? *İstenmeyen Davranışların Önlenmesi Eğitimde Etik Öğrencilerin Etik Hak ve Sorumlulukları Okuma: Başar (2005) ve Aydın (2003) te ilgili bölümler
15Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetimi Nedir? *İstenmeyen Davranışların Önlenmesi Eğitimde Etik Öğrencilerin Etik Hak ve Sorumlulukları Okuma: Başar (2005) ve Aydın (2003) te ilgili bölümler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Açıkgöz, Kamile Ün. (2002). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim dünyası yayınları. Atılgan, H. (2009). (ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı yayıncılık. Aydın, İnayet. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: PegemA yayıncılık. Başar, Hüseyin. (2005). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegema yayınevi. Bilen, Mürüvvet. (1994). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı yayıncılık. Bloom, Benjamin S. (1994). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik. Ank.:MEB yayınevi. Cannon, Robert and David Newble. (2000). A Handbook for Teachers in Universities & Colleges. UK: Kogan Page Lim. Delisle, Robert. (1997). How to Use Problem-based Learning in the Classroom. ASCD, USA. Demirel, Özcan. (2009a). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2009b). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2009c). (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2006). (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema yayıncılık. Erginer, Ergin. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ank.: Anı yayıncılık. Gronlund, Norman E. (2000). How to Write and Use Instructional Objectives. Prentice-Hall. Joyce, Bruce and Marsha Weil. (2000). Models of Teaching. Boston: Allyn and Bacon. Kemp, Jerold E., Gary R. Morrison and Steven M. Ross. (1998) Designing Effective Instruction. Prentice Hall. Moore, Kenneth D. (2001). Classroom Teaching Skills. USA: McGraw Hill. Özçelik, Durmuş Ali. (2009a). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Ank: PegemA yayınları. Özçelik, Durmuş Ali. (2009b). Eğitim Programları ve Öğretim. Ank: PegemA yayınları. Özden, Yüksel. (1999). Öğrenme ve Öğretme. Ank.:Pegema yayınları. Preston, D. Feden and Robert M. Vogel. (2003). Methods of Teaching: Applying Cognitive Science to Promote Student Learning. USA:McGraw Hill. Saban, Ahmet. (2000). Öğrenme – Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ank: Nobel yay. Seferoğlu, Sadi (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ank:Pegema yayıncılık Senemoğlu, Nuray. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. Ank.: Usem yayınları. Sönmez, Veysel. (2009). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara: Anı yayıncılık. Şahinel, Melek. (2003). Etkin Öğrenme. Ankara: Pegema yayıncılık. Tan, Şeref, Yücel Kayabaşı & Alaattin Erdoğan. (2003).Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ank:Anı Yay. Turgut, M. Fuat ve Baykul, Yaşar (2010). Eğitimde Ölçme Değerlendirme Metotları. Ankara: PegemA Yayıncılık. Yalın, Halil İbrahim. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ank:Nobel yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı15050
Derse Katılım14570
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13030
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)194
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
ÖÇ6         
ÖÇ7         
ÖÇ8         
ÖÇ9         
ÖÇ10         
ÖÇ11         
ÖÇ12         
ÖÇ13         
ÖÇ14         
ÖÇ15         
ÖÇ16         
ÖÇ17         
ÖÇ18         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr