Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103106012014Biyomühendislik Uygulamaları IZorunlu1110
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin biyoteknolojik proseslerin temel mühendislik bilgilerini sentezleyip uygulamaya yönelik proses dizaynı yapabilmeleridir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, Prof. Dr. Aynur Gürel, Yrd.Doç.Dr. Suphi Ş.Öncel, Yrd.Doç.Dr.Sultan Gülçe İz
Öğrenme Çıktıları
1Mikroorganizma, bitki ve hayvan hücre kültürlerinin biyoteknolojik uygulamaları bilgisi
2Biyoteknolojik proseslerin ticari uygulamalarını analiz edebilme
3Biyoteknoloji uygulamalarında mikroorganizma, bitki ve hayvan hücrelerinin kullanımını sentezleyebilme
4Biyodönüşümler ve biyoproses kinetiğini sentezleyerek uygulamaya aktarabilme
5Biyodönüşümlerde verim verimlilik kavramlarını kullanıp prosesin analizini yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Konular: 1. Hücre kültürü sistemlerinin temel bileşenleri (Hücrenin yapısı, üremesi, farklılaşma, transformasyon, yaşlanma), 2. Hücre üretme ortamları (Besi ortamının bileşimi, kültür sisteminin ortam seçimine etkisi, besi ortamlarının hazırlanması, sterilizasyonu, kalite kontrolu), 3. Hücre kültürü kaynakları, 4. Hücre kültürlerinin kontaminasyonları (kaynaklar, sonuçları, önlemler, giderilmesi), 5. Ticari ölçekte mikroçoğaltımlar. 6. Bitki ıslahında bitki doku kültürlerinin önemi 7. Bitki doku kültürlerinde kullanılan genetik markörler 8. Saçaklı kök kültürleri. 9. Biyoproses kinetiği 10. Kinetik Modeller ve performansın Tahminlenmesi 11. Verim, Verimlilik Kavramları 12. Farklı Biyokatalizörler 13. Biyoreaktörlerin çalışma şekilleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hücre kültürü sistemlerinin temel bileşenleri (Hücrenin yapısı, üremesi, farklılaşma, transformasyon, yaşlanma)
2Hücre üretme ortamları (Besi ortamının bileşimi, kültür sisteminin ortam seçimine etkisi, besi ortamlarının hazırlanması, sterilizasyonu, kalite kontrolu)
3Hücre kültürü kaynakları
4Hücre kültürlerinin kontaminasyonları (kaynaklar, sonuçları, önlemler, giderilmesi)
5Ticari ölçekte mikroçoğaltımlar
6Bitki ıslahında bitki doku kültürlerinin önemi
7Bitki doku kültürlerinde kullanılan genetik markörler
8Arasınav
9Saçaklı kök kültürleri
10Biyoproses kinetiği
11Kinetik Modeller ve performansın Tahminlenmesi
12Verim, Verimlilik Kavramları
13Farklı Biyokatalizörler
14Biyoreaktörlerin çalışma şekilleri
15Ödev sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Griffiths, J. B., 1990. Animal Cell Biotechnology, Vol 1-4; Eds. R. E. Spier, Acad. Pres Inc. Freshney I. R. 1994. Culture of Animal Cells. Wiley Liss Inc. Neumann, K., H., A.Kumar, J. Imani, 2009. Plant Cell and Tissue Culture – A Tool in Biotechnology; Basics and Application. Springer – Verlag , Berlin Heidelberg. George, E. F., M.A. Hall, G.-J.De Klerk, 2008. Plant Propagation by Tissue Culture. 3rd Edition Volume 1. Springer Publishing Company. Loyola-Vargas, V.M., F. Vázquez-Flota, 2006. Plant Cell Culture Protocols, Second Edition, Humana Press Inc. Bailey, J. E., D. F. Ollis, 1986. Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw Hill.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14456
Proje Hazırlama340120
Proje Sunma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15656
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15656
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)300
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15555555555555
ÖÇ25555555555555
ÖÇ35555555555555
ÖÇ45555555555555
ÖÇ55555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr