Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103106392018Biyomühendislikte Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiZorunlu116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı, etik ve bilimsel araştırma yöntemlerinin tanıtılması, bilimsel etik değerlerin, başta bireysel, toplumsal ve yasal yönleri olmak üzere tüm bileşenleri ile değerlendirilerek biyoetik ve biyomühendislik özelinde tartışılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aynur GÜREL; Doç.Dr. Sayit SARGIN
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırmalarda etik kuralları kavrayabilme
2 Bilim etiğine aykırı davranışları belirleyebilme yeteneği.
3Bilimsel etik ile ilgili mevzuat hakkında bilgi edinebilme.
4Biyomühendislikte biyoetik kurallarını kavrayabilme yeteneği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda etik ve kurallar,Bilim insanı yetiştirmede etik eğitimi,Bilim, toplum ve etik ilişkileri,Bilimsel bilgi üretiminde etik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyomühendislikte etik ve bilimsel araştırma yöntemlerine giriş
2Bilimsel araştırmalarda etik ve kurallar
3Bilim etiğine aykırı davranışlar
4Bilim insanı yetiştirmede etik eğitimi
5Bilim insanının etik sorumlulukları
6Bilim, toplum ve etik ilişkileri
7Arasınav
8Bilimsel yayınlarda etik ilkeler
9Bilimsel bilgi üretiminde etik
10İntihal ve etik
11Biyomühendislik açısından Biyoetik
12Saha araştırmalarında anket etiği
13YÖK, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTE’lere ait etik ile ilgili yasal düzenlemeler
14Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Baskent University: Regulations concerning ethical committee on animal experiments, 2003, Baskent University Press. 2.Bilimsel Arastirmalarda Etik ve Sorunlari, 2002 Turkiye Bilimler Akademisi Yayinlari. 3.Biyoloji Budur-Canlı Dünyanın Bilimi. Ernst Mayr, TÜBİTAK, ISBN 978-975-403-481-3, 2008. 4.Engineering Ethics: An Industrial perspective (Hardcover) by Gail Dawn Baura, 2006, Elsevier Inc. 5.NanoEthics, Springer Netherlands, ISSN 1871-4757 (Print) 1871-4765 (Online). 6.National Institute of Health. Public Health Service: Do We Care About Research Animals. NIH Publications 79-355. 7.Practical Ethics, Singer, P., Cambridge University Pres, (1993). 8.The Social Implications of Bioengineering, Beck-Gernsheim, E. Mazzarins, L., Humanities Press, (1995). 9.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği 11.Türkiye Biyoetik Derneği, Klinik Araştırma Etik Kurulları Üzerine Görüş ve Öneriler, www.biyoetik.org.tr, 2007. 10.Williams J.R., Dünya Hekimler Birliği Tıp Etiği Elkitabı, 2005. 12.Resnik, D.B., The Ethics of Science: An Introduction, Bilim Etiği: Giriş (çeviren: Vicdan Mutlu), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000, ISBN 975-539-402-8.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama14040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15555
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15555
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15545555555555
ÖÇ25545555555555
ÖÇ35545555555555
ÖÇ45545555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr