Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105046012003Nükleer Spektroskopi IZorunlu118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Nükleer bilimlerin çeşitli dallarında özellikle deneysel çalışmalar yapan araştırıcılara, spektroskopide kullanılan deney sistemleri ve sayım istatistikleri, radyasyon–madde etkileşmesi, dedeksiyon sistemleri, puls analizi konularında ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Günseli YAPRAK
Öğrenme Çıktıları
1Nükleer radyasyon ölçümlerinde ortaya çıkan hataları hesaplayabilme.
2Farklı radyasyon türlerinin madde içindeki enerji kayıplarını ve menzillerini hesaplayabilme.
3Radyasyon ölçüm sistemlerindeki son gelişmeleri izleyebilme.
4Nükleer radyasyonun istatistiksel doğasını anlayabilme.
5Ölçülecek radyasyon tipine göre detektör türünü seçebilme.
6Nükleer radyasyon enerjisinin voltaj pulsu olarak oluşumunu kavrayabilme ve spektrum analizi yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sayım sistemleri ve sayım istatistiğine genel bakış, maddeyi geçen radyasyonun giriciliği ve enerji kaybı, gazlı (iyonizasyon odası, orantılı sayaç, Geiger sayacı), sintilasyon organik, inorganik sintilatörler), yarıiletken (foton, yüklü parçacık detektörleri) dedektörlerin yapısı ve çalışma prensipleri, relatif ve mutlak ölçümler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; içeriği, önemi Tanışma
2Radyasyon ölçüm sistemlerinde olasılık dağılımları, hatalar, ölçülebilen minimum aktivite Ödev (okuma, problem)
3Foton ve parçacıkların maddeden geçişi, etkileşme türleri, durdurma gücü ve menzil Ödev (okuma, problem)
4Ağır iyonlar, nötronlar, X ve gama ışınlarının madde ile etkileşimi ve enerji kayıp mekanizmaları Ödev (okuma, problem)
5Gazlı dedektör tipleri, iyonizasyon odası ve orantılı sayaçların çalışma mekanızmaları ve kullanımları Ödev (okuma, problem)
6Geiger Müller ve gaz akışlı sayaçların yapısı ve çalışma prensibi, gaz akışlı sayaçların yapımı Ödev (okuma, problem)
7Organik ve inorganik sintilatörlerin yapısı ve enerji ölçme mekanizmaları, puls boyu ve radyasyon enerjisi arasındaki ilişki Ödev (okuma, problem)
8Arasınav
9Sintilasyon sistemlerinde fotoçoğaltıcı tüpler, sintilasyon spektrometrelerinin kurulumu, art ortam ve ölü zaman kaynakları Ödev (okuma, problem)
10Katıların elektriksel sınıflandırılması, yarı iletkenler, p-n eklemi Ödev (okuma, problem)
11Farklı tipteki yarı iletken detektörleri ve bu detektörlerdeki radyasyon hasarı Ödev (okuma, problem)
12Nükleer spektroskopide geometri ve kaynak etkisi Ödev (okuma, problem)
13Radyasyon ölçümlerinde detektör etkileri, sayım hızı ve kaynak gücü arasındaki ilişki Ödev (okuma, problem)
14Proje sunumları
15Proje sunumları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. N. Tsoulfanidis, Measurement and Detection of Radiation, Hemisphere Publishing corp., 1995. 2. G. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons Inc., 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması14114
Beyin Fırtınası717
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11333
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma15345
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)226
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ12  3  3    
ÖÇ2     1  4  
ÖÇ3 53 3    4 
ÖÇ43  5   5   
ÖÇ5     5    4
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr