Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105046022001Nükleer Spektroskopi IIZorunlu128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, nükleer bilimlerin çeşitli dallarında, özellikle deneysel çalışmalar yapan araştıcılara, deteksiyon sistemleri ve spektroskopik analizler konularında ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Günseli YAPRAK
Öğrenme Çıktıları
1Nükleer ölçüm sistemlerini tasarlayabilme ve ölçüm tekniklerini geliştirebilme.
2Radyasyon güvenliği konusunda kazandığı deneyim ile uygun korunum koşullarında deney kurabilme.
3Radyasyon tipi ve enerjisine göre dedektör ve sayım sistemi seçme ve kullanabilme.
4Radyasyon ve radyasyon ölçüm sistemlerini kavrayabilme.
5Deney sonuçlarını analiz edebilme, güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme.
6Nükleer ölçüm sistemlerindeki gelişmeleri takip edebilme.
7Radyasyon ve ölçümü konusunda kazandığı bilgileri radyasyonla çalışan laboratuarlarda ve nükleer reaktörlerde kullanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Spektroskopiye giriş; enerji spektrumunun tanımı, tek kanallı analizör (SCA) ile integral ve diferansiyel spektrum ölçümü, enerji rezülasyonunun tanımı, çok kanallı analizörlerin (MCA) tanımlanması ve kalibrasyonu, radyasyon ölçümlerinde kullanılan elektronik birimler; çeşitli devre elemanları, ön yükselteç, ana yükselteç, puls şekillendiriciler, analog-dijital dönüştürücüler, çakışma ölçümleri, veri analiz metotları, gama ve X-ışını spektroskopisi; NaI(Tl), HPGe ve Si(Li) dedektörler ile gama ve X-ışını spektroskopisi, spektrum analizi, pik şekli parametreleri, pik alanı ölçümleri, dedektör verim tayini, gama spektrometrelerinin kalibrasyonunda ve radyonüklit analizlerinde standart test metotları, ölçümlerdeki belirsizlik kaynakları, gama spektrometrelerinde kullanılan diğer yeni nesil sintilasyon ve yarı iletken dedektörler, yüklü parçacık spektoskopisi; elektron ve beta spektroskopisi (örnek hazırlama teknikleri, spektrum analizleri), ağır yüklü parçacık spektroskopisi, alfa vericilerin kimyasal depozisyon veya elektro depozisyon tekniği ile ayrılması, kalibrasyon ve verim tayinleri, ağır iyon spektroskopisi, fisyon ürünlerinin yol ve enerjilerinin ölçülmesi, nötron dedeksiyonu ve nötron spektroskopisi, hızlı ve termal nötron aktivasyon analizi (örnek hazırlama, ışınlama ve örnek sayımı), girişim reaksiyonları ve gama spektrum analizi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Spektroskopiye giriş; enerji spektrumunun tanımı, tek kanallı analizör (SCA) ile integral ve diferansiyel spektrum ölçümü, puls yükseklik dağılımı ile enerji spektrumu arasındaki ilişki, enerji rezülasyonunun tanımıRehberli problem çözme
2Çok kanallı analizörlerin (MCA) tanımlanması ve kalibrasyonuRehberli problem çözme
3Radyasyon ölçümlerinde kullanılan elektronik birimler; çeşitli devre elemanları, ön yükselteç, ana yükselteç, puls şekillendiriciler, analog-dijital dönüştürücüler, çakışma ölçümleriRehberli problem çözme
4Veri analiz metotları ve uyum fonksiyonlarıRehberli problem çözme
5Gama ve X-ışını spektroskopisi; NaI(Tl), HPGe ve Si(Li) dedektörler ile gama ve X-ışını spektroskopisiRehberli problem çözme
6Spektrum analizi, pik şekli parametreleri, pik alanı ölçümleriRehberli problem çözme
7Arasınav
8Dedektör verim tayini Rehberli problem çözme
9Gama spektrometrelerinin kalibrasyonunda ve radyonüklit analizlerinde standart test metotları, ölçümlerdeki belirsizlik kaynakları
10Gama spektrometrelerinde kullanılan diğer yeni nesil sintilasyon ve yarı iletken dedektörlerRehberli problem çözme
11Yüklü parçacık spektoskopisi; elektron ve beta spektroskopisi (örnek hazırlama teknikleri, spektrum analizleri), ağır yüklü parçacık spektroskopisiRehberli problem çözme
12Alfa vericilerin kimyasal depozisyon veya elektro depozisyon tekniği ile ayrılması, kalibrasyon ve verim tayinleriRehberli problem çözme
13Ağır iyon spektroskopisi, fisyon ürünlerinin yol ve enerjilerinin ölçülmesiRehberli problem çözme
14Nötron dedeksiyonu ve nötron spektroskopisiRehberli problem çözme
15Hızlı ve termal nötron aktivasyon analizi (örnek hazırlama, ışınlama ve örnek sayımı), girişim reaksiyonları ve gama spektrum analiziRehberli problem çözme
16 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Knoll, Gleen F., Radiation Detection and Measurements, Copyright 2000, John Wiley & Sons, Inc. 2. Tsoulfanidis, N., Measurement and Detection of Radiation, Hemisphere Publishing Corp., 1995. YARDIMCI KİTAPLAR: Debertin, K. and Helmer, R. G., Gamma and X-Ray Spectrometry with Semiconductor Detectors, ELSEVIER, 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14342
Takım/Grup Çalışması14228
Rapor Hazırlama11010
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ15          
ÖÇ2 5         
ÖÇ3 5         
ÖÇ4  4  4     
ÖÇ53          
ÖÇ6   44   3  
ÖÇ7      4    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr