Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201036112003Studies in American Cultural History IZorunlu118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Amerikan kültürün geleneksel ve popular formasyonun oluşumunu tarihsel süreçlere bağlı olarak incelemektir. İki dönemden oluşan dersin ilk bölümünde Amerika’nın kuruluşu sürecinden 19.yüzyıl sonuna kadar olan siyasi ve ekonomik alandaki gelişmelerin Amerikan kültürünü oluşturan temel paradigmaları ideolojik ve temsil bağlamında nasıl oluşturduğu üzerinde durulacak ve örnek olay/olgu/kavramlar ele alınacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Murat ERDEM
Öğrenme Çıktıları
1Kültürel Tarih tanımı ve çalışma yöntemini anlamak.
2Amerikan Kültürel yapıları hakkında eleştirel bakış açısı kazanmak
3Görsel malzemeleri tarihsel metin olarak kullanmak ve çözümlemek.
4Irk, sınıf ve cinsiyetin Amerikan kültüründe yapılanmasını açıklamak.
5Kavram ve pratikleri çok disiplinli yaklaşım ile eleştirel çözümlemeler getirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültürel Çalışmalar alanındaki kuram ve yaklaşımlar, temsil, ideoloji, güç ve direniş, söylem analizi, göstergebilim, popüler kültür, kitle kültürü, medya, film çözümleme, sosyal medya, mizah ve karikatür.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1GirişSunum
2Tarihin Kültürü, Kültürün Tarihi Sınıf Tartışması
3Amerikan Bağımsızlığı ve Haklar Yasası Sınıf Tartışması
4Amerikan Benliği ve KimliğiSınıf Tartışması
5Amerikan Ayrıcalıklığı ve FaydacılıkSınıf Tartışması
6Amerikan Güneyi ve Yeniden Yapılanma DönemiSınıf Tartışması
7Endüstriyel Toplum ve Sosyal DarwinizmSınıf Tartışması
8Ara Sınav
9Gilded Age Sınıf Tartışması
10Şehirleşme ve Kitle Kültürü Sınıf Tartışması
11Boş Vakit ve Popüler KültürSınıf Tartışması
12Tüketici Kültürü ve İlerici ÇağıSınıf Tartışması
13Grevler ve Birlik HareketiSınıf Tartışması
14Emperyalizm ve Manifest Destiny Sınıf Tartışması
15Genel DeğerlendirmeSınıf Tartışması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Warren Susman, Culture as History Knopf Doubleday Publishing Group, 2012 Karen Halttunen (ed.) A Companion to American Cultural History, Blackwell, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Uygulama/Pratik14114
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)243
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ143222222222 2 2
ÖÇ233222222222 2 2
ÖÇ323423322222 2 3
ÖÇ423223323232 2 2
ÖÇ522223323232 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr