Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
DRTEZ692Tez ÇalışmasıZorunlu2425
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Bölüm Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
1Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
2Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
3 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
4Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.
5Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
6Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Doktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
2Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
3Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
4Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
5Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
6Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
7Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
8Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
9Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
10Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
11Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
12Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
13Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
14Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
15Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
16Doktora tezi konusuna yönelik çalışmalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Problem Çözümü3010300
Proje Hazırlama3010300
Bireysel Çalışma215105
Okuma215105
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)810
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr