Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201036022003Studies in American Cultural History IIZorunlu128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Amerikan kültürün geleneksel ve popular formasyonun oluşumunu tarihsel süreçlere bağlı olarak incelemektir. İki dönemden oluşan dersin ikinci bölümünde 20. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar olan siyasi ve ekonomik alandaki gelişmelerin Amerikan kültürünü oluşturan temel paradigmaları ideolojik ve temsil bağlamında nasıl oluşturduğu üzerinde durulacak ve örnek olay/olgu/kavramlar ele alınacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Murat ERDEM
Öğrenme Çıktıları
1Kültürel Tarih tanımı ve çalışma yöntemini anlamak
2Amerikan Kültürel yapıları hakkında eleştirel bakış açısı kazanmak
3Görsel malzemeleri tarihsel metin olarak kullanmak ve çözümlemek.
4Irk, sınıf ve cinsiyetin Amerikan kültüründe yapılanmasını açıklamak
5Kavram ve pratikleri çok disiplinli yaklaşım ile eleştirel çözümlemeler getirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültürel tarih yaklaşımı ve tanımı, 1920’li yıllar, Dünya Savaşlarının Amerikan toplumuna ve kültürüne yansımaları, Soğuk Savaş dönemi, McCarthyizm, konformizm, Vietnam Savaşı ve haklar mücadelesi, çok kültürlülük, 11 Eylül ve topluma yansıması, dijital devrimin son noktası; sosyal medya kültürü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1GirişSunum
21920’ler Tartışma
3Harlem Rönesansı ve Yeni ZenciTartışma
4Yeni Göçler ve Yabancı DüşmanlığıTartışma
5Büyük Buhran ve Amerika’da SosyalizmTartışma
6II.Dünya Savaşı ve AmerikaTartışma
7 Soğuk Savaş KültürüTartışma
8Ara Sınav
9McCarhtyizm ve KonformizmTartışma
10Vietnam Savaşı ve Sivil Haklar MücadelesiTartışma
11Watergate ve Ben KuşağıTartışma
12Reaganomics ve MuhafazakarlıkTartışma
1311 Eylül Sonrası Kültürü ve ToplumTartışma
14Amerika’da Sosyal Medya KültürüTartışma
15Genel TekrarTartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Warren Susman, Culture as History Knopf Doubleday Publishing Group, 2012 Karen Halttunen (ed.) A Companion to American Cultural History, Blackwell, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Uygulama/Pratik14114
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)243
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ143222222222 2 2
ÖÇ233222222222 2 2
ÖÇ323423322222 2 3
ÖÇ423223323232 2 2
ÖÇ522223323232 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr