Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201036012013Advanced Studies in U.S. HistoryZorunlu118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye öncelikle Amerikan toplumsal, siyasi ve kültürel yapısı hakkında bilgi verilecek, daha sonra da bu kuramsal temelde farklı tarihsel dönem ve bu dönemlere damgasını vurmuş olaylardan örneklemelere gidilecektir. Yeni Tarihçilik ve Çok Kültürlü eleştirel yöntemler gibi çeşitli yaklaşımların ışığında 1877-1882: Yeni Endüstriyel Çağ, 1892-1897: Ekonomik Bunalım ve Toplumsal Kriz Dönemi, Roosevelt ve İlerici Reformlar, Wilson ve Yeni Özgürlük Hareketi, 1920’ler ve 1930’lar Büyük Bunalım Çağı, II. Dünya Savaşı, 1945-1960 Soğuk Savaş Dönemi, Kennedy, Nixon, Carter, Reagan, Bush ve Clinton Başkanlık Dönemleri gibi konuların inceleneceği bu derste amaç öğrenciye Amerikan Tarihini oluşturan farklı yapılanmaların nasıl bir bütünlük sergilediğinin gösterilmesi olacaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Atilla SİLKÜ
Öğrenme Çıktıları
1Amerikan Tarihi ile ilgili temel olayların ve olguların bilgisi.
2Amerikan Tarihindeki önemli olayları analiz edebilme ve yorumlayabilme
3Amerikan Tarihindeki süreçlere analitik bir bakış açısı ile yaklaşabilme.
4Amerikan Tarihini etkileyen ve şekillendiren ideolojileri yorumlayabilme ve analiz edebilme.
5Toplumsal, ideolojik ve sosyolojik olguları analiz edebilme ve yorumlayabilme.
6Amerikan Tarihini oluşturan farklı yapılanmaların ilişkisini ayırt edebilme ve yorumlayabilme
7Amerikan Tarihinde süreçler ile dünya tarihindeki süreçleri karşılaştırabilme ve yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Amerikan toplumsal, siyasi ve kültürel yapısı, 1877-1882: Yeni Endüstriyel Çağ, 1892-1897: Ekonomik Bunalım ve Toplumsal Kriz Dönemi, Roosevelt ve İlerici Reformlar, Wilson ve Yeni Özgürlük Hareketi, 1920’ler ve 1930’lar Büyük Bunalım Çağı, II. Dünya Savaşı, 1945-1960 Soğuk Savaş Dönemi ve belirli Başkanlık Dönemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders tanıtımı Dersin kuralları ve işleniş tarzıyla ilgili genel bilgiler
21877-1882: Yeni Endüstriyel ÇağOkuma ve Tartışma / Sunum
31892-1897: Ekonomik Bunalım ve Toplumsal Kriz DönemiOkuma ve Tartışma / Sunum
4Roosevelt ve İlerici ReformlarOkuma ve Tartışma / Sunum
5Wilson ve Yeni Özgürlük HareketiOkuma ve Tartışma / Sunum
61920’ler ve 1930’lar Büyük Bunalım ÇağıOkuma ve Tartışma / Sunum
71920’ler ve 1930’lar Büyük Bunalım ÇağıOkuma ve Tartışma / Sunum
81920’ler ve 1930’lar Büyük Bunalım ÇağıOkuma ve Tartışma / Sunum
9Ara sınav
10II. Dünya SavaşıOkuma ve Tartışma / Sunum
111945-1960 Soğuk Savaş DönemiOkuma ve Tartışma / Sunum
121945-1960 Soğuk Savaş DönemiOkuma ve Tartışma / Sunum
131960 ve Sonrası Amerikan Tarihi Okuma ve Tartışma / Sunum
14Başkanlık Dönemleri: John F. Kennedy, Richard Nixon, James E. Carter, Ronald ReaganOkuma ve Tartışma / Sunum
15Başkanlık Dönemleri: George Bush, William Clinton, George Bush, Barack ObamaOkuma ve Tartışma / Sunum
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Foner,Eric ed. The New American History. Philadelphia: Temple University Press, 1984. Mary Beth Norton, Cornell University David M. Katzman, University of Kansas et al. A People and a Nation: A History of the United States, Seventh Edition. Kenneth, Jeffrey M. Berry and Jerry Goldman. The Challenge of Democracy: Government in America. Boston: Houghton Mifflin Company, 1992. Tindall, George Brown and David E. Shi. America: A Narrative History, Seventh Edition. New York: W.W. Norton&Company, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Uygulama/Pratik14114
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)243
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1432433232 2 3  
ÖÇ232232223   2   
ÖÇ332343223   2   
ÖÇ423332224  22   
ÖÇ522342224   2   
ÖÇ623332323   2   
ÖÇ7223422242  2   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr