Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201036022013U.S. Foreign PolicyZorunlu128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öncelikle çeşitli yaklaşımlar ışığında dış politika tanımlaması yapılarak, dersin amaç ve yöntemleri belirlenecektir. Daha sonra da hedef Amerikan Dış Politikası Washington Dönemi’nden günümüze uzanan bir çizgide ele alınarak, farklı siyasi ve tarihsel olgular çerçevesinde tartışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Atilla SİLKÜ
Öğrenme Çıktıları
1Amerikan dış politikasını oluşturan ve etkileyen kurumları tanımlayabilme.
2Amerikan siyasi ve devlet yapısını anlayabilme ve anlatabilme.
3Amerikan dış politikasını belirleyen siyasi ve tarihsel olayları tanımlayabilme ve anlatabilme.
4Güncel Konuları ve Siyasi Olayları Değerlendirebilme.
5Amerikan dış politikası ve Türk dış politikası arasındaki etkileşimleri yorumlayabilme
6Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Amerikan Dış Politikası Washington Dönemi’nden günümüze uzanan bir çizgide ele alınarak, farklı siyasi ve tarihsel olgular çerçevesinde Monroe Doktrini (1823), Wilson’ın 14 Maddesi (1918), Roosevelt’in Charlotsville Konuşması (1940), Atlantik Belgesi (1941), Marshall Planı (1947), General Douglas MacArthur’un Geri Çağrılması (1951), McCharty Dönemi (1954), Carter’ın Insan hakları ve Insani Yardım Programı (1976-77), Güney Afrika’ya Karşı Uygulanan Yaptırımlar (1986), Demokrasi ve Dış Politika (1990) gibi olaylar diplomasi bağlamında tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: İçeriği ve amacı Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Amerikan Dış Politikalarının oluşma süreçleri ve kurumlarıOkuma ve tartışma
3Monroe Doktrini ve İzalosyanizmOkuma ve tartışma
4Açık Kapı Politikası ve Emperyalizm Okuma ve tartışma
5Wilson’ın 14 Maddesi ve 1. Dünya SavaşıOkuma ve tartışma
6“Kızıl Korku” ve 2. Dünya SavaşıOkuma ve tartışma
7McCarthy Dönemi ve Soğuk SavaşOkuma ve tartışma
8Ara Sınav
9Eisenhower Doktrini ve OrtadoğuOkuma ve tartışma
10Vietnam Savaşı ve Amerikan Politikaları Okuma ve tartışma
11Carter Dönemi ve Dış PolitikaOkuma ve tartışma
12Reagan Dönemi ve Körfez SavaşlarıOkuma ve tartışma
1311 Eylül ve Bush Yönetimi Okuma ve tartışma
14Küresel Terör ve SavaşlarıOkuma ve tartışma
15Obama Yönetimi ve Güncel PolitikalarıOkuma ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mead, Walter Russell. Special Providance: American Foreign Policy and How It Changed the World. New York: Tyler & Francis Books, Inc., 2002. Crabb, Jr. Cecil V. The Doctrines of American Foreign Policy: Their Meaning, Role, and Future. Louisiana: Louisiana UP, 1982. Spanier, John, Steven W. Hook. American Foreign Policy Since WWII. 13th Ed. Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Uygulama/Pratik14114
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)243
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ122 422322 2    
ÖÇ2343333454 34523
ÖÇ3322333454 33522
ÖÇ4224444442442322
ÖÇ5335444442342222
ÖÇ6455444555453522
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr