Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201036042013Advanced Studies in American Literature IIZorunlu128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Dersin amacı, Amerika’nın yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılda sahip olduğu çok kültürlü yapının yarattığı çok kültürlü edebiyatı incelemektir. Çok kültürlü gruplar tarafından yazılmış güncel edebi eserlerin incelenmesi Amerikan kimliğine yeni bir boyut getirecektir. Çinli Amerikalıların, Hintli Amerikalıların ve Arap Amerikalıların ürettiği eserlerde ortak bir arada kalmışlık teması bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ders, farklı grupların oluşturduğu farklı örneklerdeki kimlik arayışını ana tema olarak inceleyecektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Esra ÖZTARHAN
Öğrenme Çıktıları
1Amerika’daki farklı etnik grupların tarihi ve güncel deneyimlerinin bilgisi.
2Güncel edebiyatın değişik özellikleri üzerine yorum yapabilme.
3Amerika’daki göçmenlik deneyimlerinin hem benzerlik hem de farklılıkları üzerine yorum yapabilme
4Kimlik, arada kalmışlık, göçmenlik vb. üzerine değişik teorilerin bilgisi ve bu teorileri uygulayabilme.
5Çok kültürlü edebiyatın otobiyografi ve anı gibi edebi türleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve bu bilgileri yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çinli Amerikalı, Hintli Amerikalı ve Arap Amerikalı edebiyatları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Amerika’da Göçmen Olmanın Sosyo Kültürel Tarihi Okuma ve Tartışma / Sunum
2Göçmenlik, Melez Kimlikler ve Diaspora TeorileriOkuma ve Tartışma / Sunum
3Göçmenlik, Melez Kimlikler ve Diaspora TeorileriOkuma ve Tartışma / Sunum
4Hintli Amerikalı Deneyimi ve EdebiyatıOkuma ve Tartışma / Sunum
5Jhumpa Lahiri. NamesakeOkuma ve Tartışma / Sunum
6 NamesakeOkuma ve Tartışma / Sunum
7 NamesakeOkuma ve Tartışma / Sunum
8Arap Amerikalı Deneyimi ve EdebiyatıOkuma ve Tartışma / Sunum
9Ara sınav
10Diane Abu- Jaber. The Language of Baklava Okuma ve Tartışma / Sunum
11The Language of BaklavaOkuma ve Tartışma / Sunum
12The Language of BaklavaOkuma ve Tartışma / Sunum
13Çinli Amerikalı Deneyimi ve EdebiyatıOkuma ve Tartışma / Sunum
14Gish Jen. World and Town (2011)Okuma ve Tartışma / Sunum
15Gish Jen. World and Town (2011)Okuma ve Tartışma / Sunum
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Jhumpa Lahiri. Namesake(2003) Diane Abu- Jaber. The Language of Baklava(2005) Gish Jen. World and Town (2011)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Uygulama/Pratik14114
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)243
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14332233233223 3
ÖÇ22324344333223 3
ÖÇ32322233223223 3
ÖÇ42323243233223 2
ÖÇ52332334423223 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr