Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035191982Karşılaştırmalı Türk Dilbilgisi IZorunlu118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türk lehçelerinin ses bilgisini karşılaştırmalı olarak incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Zeki KAYMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Çağdaş Türk lehçelerinin fonetik ölçütlere göre sınıflandırılmasını kavrayabilme
2Çağdaş Türk lehçelerinin fonolojisini inceleyebilme
3Çağdaş Türk lehçelerinin arasındaki ses denkliklerini tanıyabilme
4Çağdaş Türk dil gruplarını fonetik bakımdan karşılaştırabilme
5Türk dil gruplarının fonetik özelliklerini karşılaştırabilme
6Temel kelimelerin değişik Türk lehçelerinde olabilecek şeklini tahmin edebilme
7Kıpçak grubu Türk lehçelerinin fonetik özelliklerini tanıyabilme
8Çağdaş Türk lehçeleri arasındaki ses denkliklerini anlamaya istekli oluş
9Karluk grubu Türk lehçelerinin fonetik özelliklerini tanıyabilme
10Türk dil gruplarını tanıyabilme
11Karşılaştırmalı Türk dili fonolojisinin önemini takdir ediş
12Çuvaş Türkçesinin fonetik özelliklerini diğer dil gruplarından ayırabilme
13Bir metnin, fonetik özelliklerine bakarak, hangi Türk lehçesine ait olduğunu tahmin edebilme
14Türk lehçelerinin sınıflandırılma ilkelerini değerlendirebilme
15Çağdaş Türk lehçelerini fonetik açıdan karşılaştırabilme
16Oğuz grubu Türk lehçelerinin fonetik özelliklerini tanıyabilme
17Sibirya grubu Türk lehçelerinin fonetik özelliklerini tanıyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bugün yazıya sahip olan lehçeler başta olmak üzere günümüzde konuşulan bütün lehçelerimiz; a)Vokaller b)Konsonantlar açısından incelenecek, özel ve ortak ses hadiseleri üzerinde tek tek durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Türk Dilinin Tasnifi Meselesi Türk Dili Grupları ve Bunların Genel Fonetik Özellikleri Tanışma ve Anlatım
2Oğuz Grubu Türk Lehçeleri a. Gruba dahil lehçeler b. Grubun ortak fonetik özellikleri c. Türkiye Türkçesinin fonetik özellikleri d. Azerbaycan Türkçesinin fonetik özellikleri e. Gagauz Türkçesinin fonetik özellikleri Anlatım
3d. Türkmen Türkçesinin fonetik özellikleri e. Halaç Türkçesinin fonetik özellikleri Anlatım
4Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri a. Gruba dahil lehçeler b. Grubun ortak fonetik özellikleri c. Karaim Türkçesinin fonetik özellikleri d. Tatar Türkçesinin fonetik özellikleri Anlatım
5e. Başkurt Türkçesinin fonetik özellikleri f. Kırgız Türkçesinin fonetik özellikleri Anlatım
6g. Kazak – Nogay - Karakalpak Türkçelerinin fonetik özellikleri Anlatım
7Karluk Grubu Türk Lehçeleri a. Gruba dahil lehçeler b. Grubun ortak fonetik özellikleri c. Özbek Türkçesinin fonetik özellikleri Anlatım
8ARASINAV (Vize)
9d. Yeni Uygur Türkçesinin fonetik özellikleriAnlatım
10Sibirya Grubu Türk Lehçeleri a. Gruba dahil lehçeler b. Grubun ortak fonetik özellikleri c. Hakas Türkçesinin fonetik özellikleri d. Altay Türkçesinin fonetik özellikleri Anlatım
11e. Tuva Türkçesinin fonetik özellikleriAnlatım
12f. Yakut Türkçesinin Fonetik ÖzellikleriAnlatım
13Çuvaş Türkçesinin Fonetik ÖzellikleriAnlatım
14Karşılaştırmalı Sözcük AlıştırmalarıAnlatım
15Karşılaştırmalı Sözcük AlıştırmalarıAnlatım
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ahmet Cevat Emre, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme)-Fonetik, İstanbul 1949. 2. Ferhat Zeynalov, Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi, İstanbul 1993. 3. Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Türk Dilleri, Ankara 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama10440
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma20120
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                          
ÖÇ2                          
ÖÇ3                          
ÖÇ4                          
ÖÇ5                          
ÖÇ6                          
ÖÇ7                          
ÖÇ8                          
ÖÇ9                          
ÖÇ10                          
ÖÇ11                          
ÖÇ12                          
ÖÇ13                          
ÖÇ14                          
ÖÇ15                          
ÖÇ16                          
ÖÇ17                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr