Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035211982Göktürkçe.Zorunlu117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Türkçenin tarihi bilinen ilk yazıtlarının dilini incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN
Öğrenme Çıktıları
1Türk dilinin Göktürk yazılı devrini tanıyabilme,
2Göktük Kağanlığı devrinin sosyal, siyasi ve kültürel özelliklerini tanıyabilme
3Göktürk yazılarını öğrenmeye istekli oluş
4Göktürk yazısının kökenini kavrayabilme
5Göktürk yazısının tarihî gelişimini açıklayabilme
6Göktürk yazısıyla ilgili kaynakları yaz
7Göktürk harfli metinlerden parçalar okuyabilme
8Göktürkçenin fonetik özelliklerini tanıyabilme
9Göktürkçenin morfolojik özelliklerini tanıyabilme
10Göktürkçenin dil özelliklerini dikkate alarak Türkiye Türkçesine aktarmalar yapabilme
11Göktürkçenin dil özelliklerini dikkate alarak çözümlemeler yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkçenin en eski yazılı belgeleri olan II. Göktürk Kağanlığı devrinden kalmış Runik harfli metinlerin dil yapıları, çağının sosyal ve kültürel özellikleriyle bağlantılı olarak ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Türk Dilinin Tarihi Bilinen En Eski Yazılı Anıtları Göktürk Yazısıyla Yazılı Metinlerin Tarihi Dağılımı Tanışma ve ders içeriğini inceleme
2II. Göktürk Kağanlığı Devri a. Göktürk Tarihi b. Devrin siyasi yapısı c. Kağanlığın içinde bulunduğu koşullar Anlatım
3Göktürk yazısı ve özellikleriAnlatım, okuma
4Göktürkçenin fonetik özellikleriAnlatım, okuma
5Göktürkçenin morfolojik özellikleri a. İsim çekimi (çokluk, iyelik, hal) Anlatım, okuma
6Göktürkçenin morfolojik özellikleri b. Fiil çekimi Anlatım, okuma
7Göktürkçenin morfolojik özellikleri c. Fiilimsiler Anlatım, okuma
8ARASINAV (Vize)
9Göktürkçenin morfolojik özellikleri ç. Yapım ekleri Anlatım, okuma
10Göktürkçenin cümle yapılarıAnlatım, okuma
11Göktürkçe metin incelemeleriAnlatım, okuma, metin analizi yapma
12Göktürkçe metin incelemeleriAnlatım, okuma, metin analizi yapma
13Göktürkçe metin incelemeleriAnlatım, okuma, metin analizi yapma
14Göktürkçe metin incelemeleriAnlatım, okuma, metin analizi yapma
15Göktürkçe metin incelemeleriAnlatım, okuma, metin analizi yapma
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 1995. 2. Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları I-II-III, Ankara 1986. 3. Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama10330
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma20120
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)202
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                     5   4
ÖÇ2                     5   4
ÖÇ3                     5   4
ÖÇ4                         4
ÖÇ5                         4
ÖÇ6         4                
ÖÇ7    5                 5   
ÖÇ8                      5   
ÖÇ9                      5   
ÖÇ10    5                 5   
ÖÇ11                      5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr