Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036031982Altayistik I.Zorunlu238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Altay dilleri olarak bilinen dilleri (Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguzca, Japonca ve Korece) ve bunların aralarındaki ses denkliklerini incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Zeki KAYMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Altay Grubuna giren dilleri sıralayabilme
2Altay dillerinin diğer dil grupları arasındaki yerini kavrayabilme
3Altay dil teorisini öğrenmeye istekli oluş
4Altay dil teorisinin önemini takdir ediş
5Altay dilleri hakkında yapılan çalışmaları sıralayabilme
6Moğolcanın genel özelliklerini tanıyabilme
7Türkçenin genel özelliklerini tanıyabilme
8Mançu-Tunguzcanın genel özelliklerini tanıyabilme
9Japoncanın genel özelliklerini tanıyabilme
10Korecenin genel özelliklerini tanıyabilme
11Altay dil teorisinin kuruluş ilkelerini anlayabilme
12Altay dilleri arasındaki ses denkliklerini kavrayabilme
13Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#p ünsüzünün Altay dillerindeki görünümlerini inceleyebilme
14Altay dillerinin ortak özelliklerini inceleyebilme
15Altay dillerinin diğer dil grupları arasındaki yerini değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkçenin dil akrabalığı ilişkisinde bulunduğu Moğolca, Mançu-Tunguzca gibi dillerle gramer karşılaştırılması yapılacak ve bu konudaki literatür eleştirmeci bir gözle ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı– Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Altay Dillerinin Diğer Dil Grupları Arasındaki Yeri Tanışma ve ders içeriğini inceleme
2Altayistik ve Altay Dilleri Üzerine Yapılan ÇalışmalarAnlatım
3Altay Dilleri Teorisi, Kurucuları, GelişimiAnlatım
4Altay Dillerinin Ortak Ses ve Şekil Bilgisi ile Sözdizimi ÖzellikleriAnlatım
5Türkçenin Devreleri, Ses ve Şekil ÖzellikleriAnlatım
6Moğol Dili, Lehçeleri, Moğolcanın Devreleri (Eski, Orta, Yeni)Anlatım
7Mançu-Tunguzcanın Tarihi ve Lehçeleri, Korece, JaponcaAnlatım
8Ara sınav
9Altay Dilinin Kuruluşu Bu Kuruluşa Esas Olan Ses Denklikleri *#p Ünsüzü İle İlgili Olarak Yapılan Tartışmalar ve Çalışmalar Anlatım
10Ana Altayca Kelime Başında İhya Edilen *#p Ünsüzünün Altay Dillerindeki GörünümleriAnlatım
11Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#p Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyasıAnlatım ve metin analizi
12Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#p Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyasıAnlatım ve metin analizi
13Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#p Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyasıAnlatım ve metin analizi
14Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#p Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyasıAnlatım ve metin analizi
15Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#p Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyasıAnlatım ve metin analizi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Osman Nedim Tuna, Altay Dilleri Teorisi, İstanbul 1983. 2. Nicholas Poppe, Mogol Yazı Dilinin Grameri (Çev.: Günay Karaağaç), İzmir 1992. 3. Nicholas Poppe, Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri (Çev.: Zeki Kaymaz), İstanbul 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama10440
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma20120
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                    5     
ÖÇ2                 45       
ÖÇ3                          
ÖÇ4                    5     
ÖÇ5                    5     
ÖÇ6                    5     
ÖÇ7                    55    
ÖÇ8                    5     
ÖÇ9                    5     
ÖÇ10                    5     
ÖÇ11                   5      
ÖÇ12                   5      
ÖÇ13                   5      
ÖÇ14                   5      
ÖÇ15                  5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr