Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036151982Yakut-Çuvaş ve Halaç TürkçesiZorunlu237
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesini tanıtmak, benzerlikleri ve farklılıklarını tanıtmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN
Öğrenme Çıktıları
1Türk Lehçelerinin oluşum sürecini açıklayabilme,
2Lehçelerin oluşum teorilerini kavrayabilme
3Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin Türk Dili lehçeri arasındaki yerini kavrayabilme
4Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesine ait metinleri kendi alfabelerinde okuyabilme
5Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin fonetik özelliklerini tanıyabilme
6Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin fonetik özelliklerini karşılaştırabilme
7Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin morfolojik özelliklerini tanıyabilme
8Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin birbirinden ayrılan morfolojik özelliklerini sıralayabilme
9Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesi metinleri üzerinde ek-kök çözümlemeleri yapabilme
10Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesi metinlerinin cümle yapılarını çözümleyebilme
11Yakut, Çuvaş, Halaç Türkçesinin tarihî lehçelerle ilişkisini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yakutça, birçok arkaik özelliği ile tek başına Türk dili içerisinde önemli bir kol oluşturur. Aslî uzun ünlüleri sistemli bir şekilde koruması Yakutçanın önemini arttırır. Çuvaşça ise temsil ettiği özellikler nedeniyle Ana Türkçe ile karşılaştırma yapabilmemizi sağlar. Halaçça ise yine arkaik özellikleri ile ortak Türkçeden bağımsız bir lehçe özelliği gösterir. Bu derste eski Türkçe ile olan bağlantıları da göz önüne alınarak söz konusu lehçeler incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Tanışma ve Anlatım
2Türk Lehçelerinin Tasnifi ve Yakut-Çuvaş-Halaç Türkçesinin Türk lehçeleri tasnifi içindeki yeriAnlatım
3Alfabeler- Yakut-Çuvaş-Halaç Türkçesi için kullanılan alfabeler ve örnek metinler üzerinde kavrama çalışmalarıAnlatım
4Halaçlar ve Halaç Türkçesinin dil özellikleri a. Ses bilgisi Anlatım
5Halaç Türkçesinin dil özellikleri b. Şekil bilgisi Anlatım
6Halaç Türkçesi metin incelemeleriAnlatım
7Halaç Türkçesinin Göktürkçe ile karşılaştırılmasıAnlatım
8Ara sınavAnlatım ve çözümleme
9Yakut Türkçesinin dil özellikleri a. Ses bilgisi Anlatım
10Yakut Türkçesinin dil özellikleri a. Şekil bilgisi Anlatım, çözümleme, yorumlama
11Yakut Türkçesi metin incelemeleriÇözümleme
12Çuvaş Türkçesinin dil özellikleri a. Ses bilgisi Anlatım, çözümleme
13Çuvaş Türkçesinin dil özellikleri a. Şekil bilgisi Anlatım, çözümleme
14Çuvaş Türkçesi metin incelemeleriÇözümleme
15Yakut, Çuvaş ve Halaç Lehçelerinin tarihî ilgi düzeniAnlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
John R. Krueger, Chuvash Manual, Bloomington 1961. G. Doerfer, W. Hesche, H. Scheinhardt, Semih Tezcan, Khalaj Materials, Indiana 1971. M. Fatih Kirişçioğlu, Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, Ankara 1999. Gürer Gülsevin, Göktürk Anıtları İle Yaşayan Üç Lehçemizin (Çuvaş Türkçesi, Halaç Türkçesi, Yakut / Saha Türkçesi) Tarihî ilgi Düzeni", III. Sovyet Türk Kollokyumu, SSR Kazakistan Cumhuriyeti, Alma Ata, Haziran 1990 (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1990, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama10440
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma13113
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7535
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                 5   5    
ÖÇ2                 5   5    
ÖÇ3                     5   4
ÖÇ4                       5  
ÖÇ5                       5  
ÖÇ6                       5  
ÖÇ7                       5  
ÖÇ8           4           5  
ÖÇ9                       4  
ÖÇ10                       4  
ÖÇ11           4              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr