Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035202015Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi IIZorunlu128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türk lehçelerinin şekil bilgisini karşılaştırmalı olarak incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Zeki KAYMAZ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bugün yazıya sahip olan lehçeler başta olmak üzere günümüzde konuşulan bütün lehçelerimiz şekil bilgisi (morfoloji) özellikleri açısından incelenecek, özel ve ortak şekil özellikleri üzerinde tek tek durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ahmet Cevat Emre, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme)-Fonetik, İstanbul 1949. 2. Ferhat Zeynalov, Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi, İstanbul 1993. 3. Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Türk Dilleri, Ankara 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr