Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YLSEM590SeminerZorunlu246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersle mesleki alanda araştırma yapma ve sunma becerisi kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Fulya ATALAY YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
A. Araştırma Süreci ve teknikleri 1. Araştırma türünü belirleme a) Temel araştırmalar b) Uygulamalı araştırmalar 2. Araştırma konusun belirleme a)problem seçimi b) araştırma probleminin tanımlanması 3. Araştırma problemine yönelik kaynakların taranması a)bilimsel yayınlar b)kitaplar c)konu ile ilgili tezler d)bilimsel toplantı kongre raporları B. Araştırma modelini oluşturmak 1)Araştırmanın önemini ortaya koymak 2) Sınırlılıkları belirlemek 3)Varsayımları belirlemek 4)Araştırma Yöntemini belirleme a) Tarama modeli b) Deneme modeli 5)Araştırmanın evrenini ve örneklemini belirleme 6) Araştırma verilerini sonuçlandırmak 7) Araştırma sonuçlarını yorumlamak 8) Araştırma sürecini raporlaştırmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karasar, N. (1996). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (8. Baskı). Ankara: 3A Araştırma,Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti. Karasar, N. (1996). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (7.Baskı). Ankara: 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti. Arıkan R. (2004).Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil YayınDağıtım, Ankara. Kaptan S.(1995), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tek Işık Ofset Tesisleri, Ankara. Nazik H., Arlı M.(2001), Araştırma Teknikleri, AY-PA Yayınları, İstanbul. Seyidoğlu, H.(1993), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem,İstanbul. Ünver Ö.(2000), Uygulamalı İstatistik, Bilim Yayınları, Ankara, 1985. Yıldırım A., Şimşek H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara. Yıldırım C.(1996), Eğitimde Araştırma Metodları, Ay Yıldız Yayınları,Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr