Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204055232012Yönetim ve OrganizasyonZorunlu113
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
• Yönetimde değişen paradigmalar ve örgüt kültürünün çevre ile ilişkisini kavramak • Yönetimin temel fonksiyonlarından yola çıkılarak strateji ve karar alma mekanizmalarının oluşumunu irdelemek • Yeni yönetim anlayışlarına ilişkin geniş bir bakış açısı oluşturmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Jülide Kesken
Öğrenme Çıktıları
1Örgütlerin yönetimindeki temel kavramları kavrayabilmek
2Yöneticilerin organizasyonlar içerisindeki yerini, rollerini ve diğer çalışanlar ile ilişkilerini açıklayabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin sonunda öğrenciler, yönetimde değişen paradigmalar yanında örgüt kültürünün çevre ile ilişkisini kavramış olacaklardır. Yönetimin temel fonksiyonlarından planlamadan yola çıkılarak strateji ve karar alma mekanizmalarının oluşumu irdelenecek, yeni yönetim anlayışlarına değinilerek yönetim konularına ilişkin geniş bir bakış açısı oluşturulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetimin Planlama, Örgütleme, Yöneltme Fonksiyonları
2Yönetimin Koordinasyon ve Kontrol Fonksiyonları
3Çatışma Yönetimi
4Örgütlerde Müzakere
5Örgüt Geliştirme
6Örgütsel Bağlılık
7Örgütsel İletişim
8Ara Sınav
9Kriz Yönetimi
10Zaman Yönetimi
11Yönetsel karar verme
12Personel Güçlendirme
13Örgütsel Değişim ve Gelişme
14Yönetsel Denetim Sistemleri
15Örgütsel İşlev Bozuklukları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Koçel, T. (2011), İşletme Yöneticiliği, 13ncü Baskı, Beta Yayınları. Eren, E. (2011), Yönetim ve Organizasyon, 10ncu Baskı, Beta Yayınları. Güney, S. (2007), Yönetim ve Organizasyon, 2nci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım. Robbins S., Coulter M.(2012) Management, 11th Edition, Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1553553324353
ÖÇ2553553324353
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr