Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201108272014Bölgesel CoğrafyaZorunlu116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bölge kavramının tanımlanması, bölge ve coğrafya arasındaki ilişki ve bölge kavramının coğrafi çalışmalar açısından önemini kavramak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
1Coğrafi çalışmaların temel unsuru olarak bölge kavramını bütünlükçü bir bakış açısıyla değerlendirebilme
2Bölge kavramını öğrenme
3Bölgesel konularda çalışma becerisi kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye’nin coğrafi bölgelerine de değinilerek, bu konunun güncel boyutları tartışılmaktadır. Türkiye’deki bölgesel dengesizliklere ve bölgesel planlama politikalarında gözlenene sorunlara değinilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1OryantasyonAnlatım
2Bölge KavramıAnlatım
3Türkiye'nin Coğrafi BölgeleriAnlatım
4Türkiye'nin Coğrafi Bölgelerinin Bölge Kavramı Açısından UygunluğuAnlatım
5Bölgesel Dengesizlikler ve NedenleriAnlatım
6Türkiye'de Bölgesel DengesizliklerAnlatım
7Türkiye'de Bölgesel Dengesizliklerin Nedenleri Anlatım
8Bölgesel Planlama PolitikalarıAnlatım
9Türkiye'de Bölgesel Planlama Politikalarının SorunlarıAnlatım
10VizeYazılı
11Bölgesel İktisatAnlatım
12Sosyo-Ekonomik Bölgesel GelişmeAnlatım
13Türkiye'de Bölgesel GelişmeAnlatım
14Bölge YönetimiAnlatım
15Genel DeğerlendirmeAnlatım
16FinalYazılı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DİNLER, Zeynel, Bölgesel İktisat (4. Baskı), Ekin Kitabevi yay., Bursa,1994. DOĞANAY, Hayati, Bölge planlamanın coĞrafi esasları, Atatürk Üniv. Fen Ed.Fak. Ders notları, s.45-54., Erzurum, 1984. ERGUN, Enver, Bölge planlama, İmar ve İskan BakanlıĞı, Yay. Komisyon Raporları, No:5, Ankara, 1962. ERKAN, Hüsnü, Sosyo-ekonomik bölgesel gelişme, Teorik ve uygulamali bir yaklaşim, D.E.Üniv.Yay., İzmir, 1987. KELEŞ, Ruşen, Kentleşme politikasi (3. Baskı), İmge Kitabevi , Ankara, 1996. MAIDOT, Yves, L’amenagement du territoire, Masson, Paris, 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı166
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4624
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14684
Rapor144
Ev Ödevi4520
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr