Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201108292014Kentsel EkolojiZorunlu126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Doğal ve toplumsal çevre bileşenlerinin örtüşme alanı olan kentlerde, insan-doğa etkileşimi ve ürünlerini coğrafi bir yaklaşımla incelenmesini ve kentsel mekan analizindeki yeni yöntem ve yaklaşımları konusunda değerlendirmeler yapılması amaçlanmıştır. Doğal çevre bileşenleri ile uyumlu bir kent (ekokent) kavramları ve uygulama örnekleri hakkında bilgiler aktarılacaktır. .
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arife KARADAĞ
Öğrenme Çıktıları
1Kent coğrafyası yaklaşımının güncel yaklaşımlarından kentsel ekoloji yaklaşımı ile kentlerin değişen doğasını değerlendirebilme
2Kentsel kalkınmada ekolojik yaklaşımdan hareketle Türkiye kentleri ve geleceği üzerine değerlendirmeler yapabilme.
3Kent ekolojisi ve coğrafya arasındaki ilişkiyi yaklaşım ve yöntem açısından kavrayabilme, kentsel mekân analizi konusunda çıkarımlarda bulunabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kentsel Ekoloji nedir? (tanımlar-kavramlar) -Kentlerin Değişen Doğası Kentsel Ekoloji-Coğrafya İlişkisi : çalışma konuları-yöntem Kentsel Ekoloji – Kentsel Mekân Analizi Kentsel Yerleşim Alanları : Kentsel yapı, sosyal alanlar ve yerleşim sınıflandırmaları Ekokentler : Ekolojik temelli kentsel kalkınma modeli Türkiye’de kentsel ekoloji yaklaşımı ile Türkiye kentleri üzerine değerlendirmeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kentsel Ekoloji nedir? (tanımlar-kavramlar)Anlatım-Tartışma
2Kentlerin Değişen Doğası-Kentlerin EkolojisiAnlatım-Tartışma
3Kentsel Ekoloji-Coğrafya İlişkisi (çalışma konuları- izlenilen yöntem, materyal) Anlatım-Tartışma
4Kentsel Ekoloji – Kentsel Mekan AnaliziAnlatım-Tartışma
5Kentsel ekoloji yaklaşımı ile Kent Merkezi- Merkezi İş AlanlarıAnlatım-Tartışma
6Kentsel Yerleşim Alanları : Kentsel yapı, sosyal alanlar ve yerleşim sınıflandırmalarıAnlatım-Tartışma
7Oluşum ve gelişim süreci ile Çevrekent Anlatım-Tartışma
8VİZE
9Kırsal ve Kentsel SaçaklanmaAnlatım-Tartışma
10Kentlerde Sanayinin yeri ve desantralizasyonla değişen kent ekolojisi Anlatım-Tartışma
11Geleceğin kentleri ve ekolojisi Anlatım-Tartışma
12Ekokentler : Ekolojik temelli kentsel kalkınma modeliAnlatım-Tartışma
13Dünya’da Eko-kent ÇalışmalarıAnlatım-Tartışma
14Türkiye’de kentsel ekoloji yaklaşımı ile Türkiye kentleri üzerine değerlendirmeler IAnlatım-Tartışma
15Türkiye’de kentsel ekoloji yaklaşımı ile Türkiye kentleri üzerine değerlendirmeler IIAnlatım-Tartışma
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
HALL Tim, 1998, Urban Geography, Routledge Publ., London. PACIONE, W., 2002, Urban Geography, Routledge Publ., London. HAMM Bernd- MUTTAGI Pandurang, 1998, Sustainable Development and the Future of Cities, Intermediate Technology Publ., Centre for European Studies, London. SOJA Edward W., 2000, Postmetropolis – Critical Studies of Cities and Regions, Blackwell Publ., Oxford. DURU B.- ALKAN A. (2002) : 20. Yüzyıl Kenti, İmge Kitabevi, Ankara. TEKELİ İ. , Modernleşme Aşılırken Kent Planlaması, İmge Kitabevi, Ankara, 2001. KELEŞ, R., Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2002. GIDDENS A. (2000): Sosyoloji, Ayraç Yay. Ankara. PACIONE, W., (2002): Urban Geography, Routledge Publ., London. CARTER Harold, (1988) : The Study of Urban Geography, Arnold Publ., London. KIRAY, M. B. (1998), Kentleşme Yazılan., Bağlam yayınlan, İstanbul. DEMİRSOY, A., 2000. “Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilir yönetimi”. IV. Çevre Şurası Bildiriler Kitabı. ÇETİNKAYA, G., 2003. “Doğa koruma alanları ve biosfer rezerv”. Kırsal Çevre Yıllığı 2003. ÇEVRE BAKANLIĞI, 1998. “Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme”. Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Sözleşmeler. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Tartışma8216
Rapor Hazırlama5420
Rapor Sunma5210
Makale Yazma5840
Makale Kritik Etme5420
Okuma15345
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr