Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106232014Kültürel Coğrafya AraştırmalarıZorunlu236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kültür ve coğrafya ilişkisini kurarak, kültürün doğuşu, şekillenmesi ve devamında coğrafi faktörlerin etkisini ortaya koymak, kültürel coğrafya konularını örneklerle tanıtmak. Bu alandaki araştırmaları incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Füsun Baykal
Öğrenme Çıktıları
1Kültür ve coğrafya arasında ilişki kurabilme
2Maddi ve manevi kültür arasında karşılaştırmalar yapabilme
3Kültürel coğrafyanın araştırma konularını örnekler üzerinden öğrenebilme
4Dünya kültür bölgeleri hakkındaki eserleri analiz edebilme, karşılaştırmalı araştırmaları tartışabilme
5Kültürel coğrafya ile ilgili eski ve güncel araştırmaları öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültürel coğrafya ilgili tüm yaklaşımlara ve konulara ait başlıca araştırmaların içerik analizlerinin yapılması ve çıkarımlar elde edilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kültür ve coğrafya kavramlarına açıklık getirilmesi Anlatım
2Maddi-manevi,kültür özelliklerinin coğrafya ile ilişkisini çeşitli eserlerden öğrenebilmeAnlatım
3Kentsel-kırsal kültür özelliklerinin coğrafya ile ilişkisini çeşitli eserlerden öğrenebilmeAnlatım+Tartışma
4Çeşitli ülkelerde kültürel coğrafyaya bakış açısının örnek yayınlar üzerinden verilmesiAnlatım
5Kültürel coğrafya araştırma konularının örnek çalışmalarla kavratılmasıAnlatım
6Kültürel yayılmanın coğrafi temeller üzerinden değerlendirilmesiAnlatım+Görsel sunum
7Kültürel yayılma ile ilgili araştırmaların incelenmesiGrup çalışması+Görsel sunum
8Ara sınavAra sınav
9Kültürel ekoloji ile ilgili yayınların analiz edilmesi Anlatım+Görsel sunum
10Kentsel ekoloji araştırmaları tipolojik gruplama Grup çalışması+Görsel sunum
11Kültürel coğrafi görünüm hakkındaki eserlerin karşılaştırılmasıAnlatım+Görsel sunum
12Kültürel coğrafi geçmişle ilgili araştırmaların incelenmesiGrup çalışması+Görsel sunum
13Dünya kültür bölgelerinin çeşitli eserlere göre tanımlanması Anlatım+Görsel sunum
14Dünya kültür bölgelerine ait araştırmaların karşılaştırılmasıGrup çalışması+Görsel sunum
15Türkiye'nin dünya kültür bölgeleri arasındaki yerinin tartışılmasıGrup çalışması+Görsel sunum
16Final Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N., 2009. Beşeri Coğrafya. İnsan.Kültür.Mekan. Çantay Kitabevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: Ansiklopedik Ülkeler Ve Dünya Atlası, 1999. 3 Cilt. Boyut Yay. Claval P., 1995. La Géographie Culturelle, Nathan, Paris. Claval P. Et Staszak, J-F., 2008. “Où En Est La Géographie Culturelle ? Introduction”, Annales De Géographie, 2008/2, N° 660-661, 3-7. Cosgrove, D., 2008. “Cultural Cartography : Maps And Mapping İn Cultural Geography”, Annales De Géographie, 2008/2, N° 660-661. 159-178. Güvenç, B., 1984. İnsan Ve Kültür, İstanbul. Güvenç, B., 1985. Kültür Konusu Ve Sorunlarımız, İstanbul. Johnston, R., 2000 (Ed.). Human Geography, Blackwell Publ.Ltd., Uk. Meo, G. D., 2008. “La Géographie Culturelle: Quelle Approche Sociale ?” Annales De Géographie, 2008/2 N° 660-661, 47-66pıtte, Jr., 2006. Géographie Culturelle, Fayard, Paris. Şenol, A. (Çev.). Uygarlığın Doğuşu. İmge.Yay. Tümerkekin, E., 1994. Beşeri Coğrafya. Giriş, İstanbul. Zımolzak, C.E.-C.A. Stansfıeld, Jr., 1993. The Human Landscape. Geography and Culture, Ohio.Güvenç, B., 1996. İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi, İstanbul. Atkinson, D., etc., 2005. Cultural Geography. I.B. Tauris. 223 p. Claval, P., 2003. Géographie Culturelle. Armand Colin. p.287. Mitchell, D., 2000. Cultural Geography. A. Critical Introduction. Blackwell Publishing. 337 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması616
Makale Kritik Etme8216
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Okuma8216
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ113   
ÖÇ21   1
ÖÇ313223
ÖÇ434222
ÖÇ5 122 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr