Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106232014Kültürel Coğrafya AraştırmalarıZorunlu236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Kültür ve coğrafya ilişkisini kurarak, kültürün doğuşu, şekillenmesi ve devamında coğrafi faktörlerin etkisini ortaya koymak, kültürel coğrafya konularını örneklerle tanıtmak.bu alandaki araştırmaları incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Füsun Baykal
Öğrenme Çıktıları
1Kültür ve coğrafya arasında ilişki kurabilme (analiz, sentez ve karşılaştırmalar yapabilme)
2Maddi ve manevi kültür, kentsel ve kırsal kültür hakkında bilgi sahibi olabilme, aralarında ilişki kurabilme, karşılaştırmalar yapabilme
3Kültürel coğrafyanın araştırma konularını (kültürel yayılma, kültürel ekoloji, kültürel entegrasyon, kültürel coğrafi görünüm, kültürel coğrafi geçmiş vb) kuramsal olarak ve örnekler üzerinden öğrenebilme
4Dünya kültür alemleri ve bölgeleri hakkında bilgi sahibi olabilme, coğrafi dağılışları ve rol oynayan faktörleri analiz edebilme, alemler ve bölgeler arasında karşılaştırmalar yapabilme
5Kültürel coğrafya ile ilgili araştırmaları öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültür ve coğrafya ilişkisi, kültürü etkileyen güçler, kırsal ve kentsel kültür, kültürel yayılma, kültürel ekoloji, kültürel bütünleşme, kültürel coğrafi görünüm, kültürel coğrafi geçmiş araştırmaları,dünya kültür alemleri ve başlıca araştırmalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kültür ve coğrafya kavramlarına açıklık getirilmesi Anlatım
2Kültürel evrimler ve devrimlerin (coğrafi koşullar ve dünyadaki dağılışı, özellikler ve sonuçlar) öz biçimde verilmesi Anlatım
3Maddi-manevi, kentsel-kırsal kültür özelliklerinin tanıtılmasıAnlatım+Tartışma
4Kültür ve coğrafya arasında ilişkinin kurulması ve kültürel coğrafyanın temellerinin verilmesiAnlatım
5Kültürel coğrafyanın araştırma konularının kavratılmasıAnlatım
6Kültürel yayılmanın coğrafi temeller üzerinden değerlendirilmesiAnlatım+Görsel sunum
7Kültürel yayılma ile ilgili araştırmaların incelenmesiGrup çalışması+Görsel sunum
8Ara sınavAra sınav
9Kültürel ekolojinin analiz edilmesi Anlatım+Görsel sunum
10Kültürel ekoloji ile ilgili araştırmaların incelenmesi Grup çalışması+Görsel sunum
11Kültürel coğrafi görünümün analiz edilmesi, kültürel coğrafi geçmiş hakkında bilgi verilmesiAnlatım+Görsel sunum
12Kültürel coğrafi görünüm ve geçmişle ilgili araştırmaların incelenmesiGrup çalışması+Görsel sunum
13Dünya kültür alemleri ve bölgelerinin tanımlanması Anlatım+Görsel sunum
14Dünya kültür alemleri ile ilgili araştırmaların incelenmesiGrup çalışması+Görsel sunum
15Dünya kültür alemleri ile ilgili araştırmaların incelenmesiGrup çalışması+Görsel sunum
16Final Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N., 2009. Beşeri Coğrafya. İnsan.Kültür.Mekan. Çantay Kitabevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: Ansiklopedik Ülkeler Ve Dünya Atlası, 1999. 3 Cilt. Boyut Yay. Claval P., 1995. La Géographie Culturelle, Nathan, Paris. Claval P. Et Staszak, J-F., 2008. “Où En Est La Géographie Culturelle ? Introduction”, Annales De Géographie, 2008/2, N° 660-661, 3-7. Cosgrove, D., 2008. “Cultural Cartography : Maps And Mapping İn Cultural Geography”, Annales De Géographie, 2008/2, N° 660-661. 159-178. Güvenç, B., 1984. İnsan Ve Kültür, İstanbul. Güvenç, B., 1985. Kültür Konusu Ve Sorunlarımız, İstanbul. Johnston, R., 2000 (Ed.). Human Geography, Blackwell Publ.Ltd., Uk. Meo, G. D., 2008. “La Géographie Culturelle: Quelle Approche Sociale ?” Annales De Géographie, 2008/2 N° 660-661, 47-66pıtte, Jr., 2006. Géographie Culturelle, Fayard, Paris. Şenol, A. (Çev.). Uygarlığın Doğuşu. İmge.Yay. Tümerkekin, E., 1994. Beşeri Coğrafya. Giriş, İstanbul. Zımolzak, C.E.-C.A. Stansfıeld, Jr., 1993. The Human Landscape. Geography and Culture, Ohio.Güvenç, B., 1996. İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi, İstanbul. Atkinson, D., etc., 2005. Cultural Geography. I.B. Tauris. 223 p. Claval, P., 2003. Géographie Culturelle. Armand Colin. p.287. Mitchell, D., 2000. Cultural Geography. A. Critical Introduction. Blackwell Publishing. 337 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma16232
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Okuma12224
Ev Ödevi10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
ÖÇ5     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr